TECHNOLOGIJŲ IR MATEMATIKOS DALYKŲ VERSLUMO PRADMENŲ UGDYMO INTEGRUOTA VEIKLA

Kurdami naujas tradicijas ir tobulėdami kartu, balandžio 11 d. gimnazijos 5 ir 6 klasių mokiniai  dalyvavo technologijų ir matematikos dalykų verslumo pradmenų ugdymo integruotoje veikloje   ,,Geriausia mokykla pasaulyje“,  skirtoje Nacionalinei finansinio raštingumo dienai paminėti. Renginio metu mokiniai atliko įvairias veiklas: tam, kad geriau pažintų save ir didintų pasitikėjimą savimi bei gebėtų atsipalaiduoti ir pasijusti geriau, žaidė žaidimą ,,Pasakyk savo vardą“  ir ,,Mes nepanašūs“. Mokėsi priimti sprendimus atlikdami užduotį ,,Stoka“. Mokiniai turėjo  išanalizuoti pranašumus, įgyjamus visai komandai bendradarbiaujant ir dirbant kartu. Gauti rezultatai  parodė, kad bendradarbiauti  dažniausiai yra geriau nei konkuruoti. Atlikę užduotį ,,Popierinis bokštas“ mokiniai kartu su mokytojais aptarė bokšto statymo eigą: kaip buvo organizuojamas darbas, bendradarbiaujama ir konkuruojama, kovojama dėl pirmavimo, kokios vyko diskusijos ir kokie sprendimai buvo priimti, kokie buvo mokinių vaidmenys atliekant užduotį. Ketvirtoji užduotis ,,Kaip pakelti plytą“ buvo skirta ugdyti darbo grupėje ir bendradarbiavimo įgūdžius, mokyti diskutuoti ir iškalbos meno.

                      Kad finansų vėjo gūsis pasiektų visus mokinių namus ir įstaigą, visą balandį technologijų pamokose bus lankstomas  Nacionalinės finansinio raštingumo dienos simbolis – aitvaras. Darbo metu mokiniai diskutuos apie finansinio raštingumo svarbą. Baigę darbą, mokiniai bus pakviesti į mokyklos stadioną įamžinti pavasarinio vėjo lydimą aitvarų skrydį. Mokyklos mokiniai, aktyviai dalyvavę  renginyje apdovanoti  simboliniais aitvarais-ženkliukais. Renginį organizavo technologijų mokytoja metodininkė Silva Vaškevičienė, matematikos vyresniosios mokytojos Dalia Nekrašienė ir Marytė Norkienė.