Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Korupcijos prevencijos priemonių planas

Tikslas

Siekti, kad Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos bendruomenės narių veikla būtų nešališka ir skaidri.

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos  gimnazijos antikorupcijos atsakingas asmuo – Sigita Šiaulenskienė – logopedė.

Pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašas

ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKLOS DARBO GRUPĖS SUDARYMO

ĮSAKYMAS DĖL ATSAKINGO ASMENS PASKYRIMO VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲJŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ TIKRINIMUI

ĮSAKYMAS DĖL ATITIKTIES PAREIGŪNO PASKYRIMO

ĮSAKYMAS DĖL PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS

UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS  GIMNAZIJOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS  ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos 2020-2023 metų korupcijos prevencijos programa

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos informacijos apie pranešimų, susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, pateikimo galimybės atmintinė

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos 2020-2023 metų korupcijos prevencijos programos priemonių planas

Priemonių planas

  • Pranešk apie korupciją (žodžiu, raštu, el. paštu  info@uzvenciogimnazija.lt, telefonu 8 427 57350)
  • Skaidrumo iniciatyvos

Skaidrumo iniciatyvos, kurias turite žinoti ir Jūs! Susipažinti su šalyje vykdomomis antikorupcinėmis iniciatyvomis: www.jonvabaliai.lt

 Apie korupciją galite informuoti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą.

 Apie korupcijos atvejį(-us) galite pranešti:

  • raštu;
  • visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis);
  • elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307;
  • elektronine forma, užpildę pranešimą.

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos teisės aktais:

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu;

Nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa.

Kurdami antikorupcinę aplinką vadovaujamės Antikorupcinės aplinkos vadovu viešajam sektoriui.