PATVIRTINTA

          Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos

                                                                                                         direktoriaus 2022 m. sausio 17 d.

                                                                                                         įsakymu Nr. V-30

 

 

Irenos Lidikauskienės, Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Kolainių daugiafunkcio centro veiklos organizatorės, 2022 mokslo metų darbo laiko režimas (pirmadieniais – penktadieniais):

 

Savaitės dienos

Darbo laikas

Darbo dienos trukmė

Pirmadienis

12.00 – 16.00

4 val.

Antradienis

8.00 – 12.00

4 val.

Trečiadienis

8.00 – 12.00

4 val.

Ketvirtadienis

13.00 – 17.00

4 val.

Penktadienis

9.00 – 13.00

4 val.

 

 

 

Veiklos organizatorė                                                                         Irena Lidikauskienė