Ugdymas karjerai (bendra informacija)

Karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Pagrindinis karjeros paslaugų sistemos tikslas – ugdyti mokinių kompetencijas, kurios leistų sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbinę veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, toliau profesiškai tobulėti ir mokytis visą gyvenimą.

Karjeros specialisto teikiamų paslaugų planas

Mokyklinio ugdymo karjerai projektas ,,Gegužės mėnuo – karjeros mėnuo“ 

Mokinių karjeros kompetencijos ugdomos šiose srityse:

 • savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis);
 • karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį);
 • karjeros planavimo (kelti karjeros ir gyvenimo tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą);
 • karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo.

Mokinių ugdymo karjerai pagrindiniai dokumentai

• Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

Visi šie dokumentai yra patalpinti ir mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje.

Ugdymą karjerai gimnazijoje vykdo profesijos patarėja Dalia Orlakienė ir jos  koordinuojama ugdymo karjerai darbo grupė, kurią sudaro:

 • Kristina Mockutė – 5 klasės auklėtoja
 • Nemira Rimdeikienė 6 klasės auklėtoja
 • Jolanta Venckienė 7 klasės auklėtoja
 • Karina Butkienė – 8 klasės auklėtoja
 • Simona Tekorienė – Ig klasės auklėtoja
 • Jolanta Jautakienė- IIg klasės auklėtoja
 • Dalia Nekrašienė – III g klasės auklėtoja
 • Danutė Mickevičienė – IVg klasės auklėtoja

Ugdymo karjerai darbo grupė teikia šias paslaugas:

Mokiniams:

 • Padeda išsiaiškinti  karjeros žingsnius.
 • Išsitirti   mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.
 • Išsiaiškinti, koks mokinio  profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam  labiausiai tinka.
 • Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.
 • Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.
 • Susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis.
 • Susidaryti individualų ugdymosi planą.
 • Suprasti, kaip pildomas prašymas stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas.
 • Pasirinkti mokymosi įstaigą baigus gimnazijos I – IV klasę.
 • Susitikti su Lietuvos universitetų ir kolegijų atstovais.
 • Rasti reikalingą  informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.
 • Individualiai konsultuoja įvairiais karjeros klausimais (iš anksto susitarus).

Tėvams:

 • Teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.
 • Individualiai konsultuoja tėvus įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

Dalykų mokytojams, klasių auklėtojams:

 • Siūlo klasės valandėlių temas.
 • Supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga.
 • Organizuoja įvairias karjeros pamokėles ugdytiniams.
 • Konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.
 • Padeda organizuoti išvykas į įvairias mokymosi įstaigas, darbo biržą.
 • Padeda organizuoti profesinį veiklinimą (veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus, kaupti darbo patirtį, planuoti būsimą karjerą).

Profesijos patarėjos Dalia Orlakienė darbo grafikas:

PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
7.30-9.307.30-9.307.30-8.00
16.02-17.02
7.30-9.308.00-10.30

Laiką galima derinti individualiai.

El. p. d.orlakiene@uzvenciogimnazija.lt, tel. 867629922

Kviečiame mokinius, mokytojus, klasių auklėtojus, tėvus naudotis teikiamomis ugdymo karjerai paslaugomis.

Naudingos nuorodos

Karjeros planavimas:

Testai:

Laiko mašina:

Profesijų pasaulis:

Svarbiausių profesijų sąrašas pagal abėcėlę:

Svarbiausių profesijų sąrašas pagal švietimo sritis ir posričius:

Teisėtai Lietuvoje veikiančios aukštosios mokyklos:

Teisėtai Lietuvoje veikiančios profesinės mokyklos:

Medžiaga mokytojams ir klasių vadovams:

Karjeros kelias 11-12 klasių moksleiviams:

Informacija apie egzaminus:

Informacija apie studijas:

Studijos užsienyje:

Karjeros pradžia:

Darbo paieška:

Informacija tėveliams:

Siūlome mokinių tėvams leidinį, parengtą Švietimo mainų paramos fondo specialistų (2011), „Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą“.

Švietimo mainų paramos fondas

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxrYXVub3BpdHxneDozNGI3ZTM0ZmE5MWJkYTM0

 • http://www.lamabpo.lt Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti  tinklapis