Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimas

2022 m. brandos egzaminų tvarkaraščiai

2021–2022 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS VALSTYBINIO
BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJA

2021–2022 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJA

2021–2022 MOKSLO METŲ UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ, PRANCŪZŲ, RUSŲ,VOKIEČIŲ) VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO KALBĖJIMO DALIES VYKDYMO INSTRUKCIJA

2021–2022 MOKSLO METŲ UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ, PRANCŪZŲ, RUSŲ,VOKIEČIŲ) VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO KLAUSYMO, SKAITYMO IR RAŠYMO DALIŲ VYKDYMO INSTRUKCIJA

2021–2022 MOKSLO METŲ BIOLOGIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJA

2021–2022 MOKSLO METŲ CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJA

2021–2022 MOKSLO METŲ MATEMATIKOS  VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJA

2021–2022 MOKSLO METŲ ISTORIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJA

2021–2022 MOKSLO METŲ FIZIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJA

2021–2022 MOKSLO METŲ GEOGRAFIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJA

2021–2022 MOKSLO METŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJA

2021–2022 MOKSLO METŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJA

TECHNOLOGIJŲ MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJOS 1 PRIEDAS

TECHNOLOGIJŲ MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJOS 2 PRIEDAS

TECHNOLOGIJŲ MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJOS 3 PRIEDAS

TECHNOLOGIJŲ MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJOS 4 PRIEDAS

TECHNOLOGIJŲ MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJOS 5 PRIEDAS

TECHNOLOGIJŲ MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJOS 6 PRIEDAS