Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos parengtos rekomendacijos mokyklų bendruomenei:
  • Rekomendacijos parengtos siekiant gerinti kiekvienos ugdymo įstaigos pasirengimą ugdyti įvairių ugdymosi poreikių turinčius mokinius ir tobulinti jau teikiamų paslaugų kokybę.
  • Šiame leidinyje rasite informacijos apie pasirengimą įtraukiajam ugdymui, jo įgyvendinimą, veiklos analizę ir tobulinimą mokyklos, klasės ir individualiu lygmeniu.

ĮTRAUKTIES PRINCIPO ĮGYVENDINIMO MOKYKLOJE GAIRĖS

UNIVERSALAUS DIZAINO MOKYMUISI GAIRĖS