Savivaldybės Tarybos  2017-05-25 sprendimas T-179

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija teikia mokamas patalpų ir autobusų nuomos paslaugas.

Nuomos įkainiai patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimais (2014-10-27 Nr.T-313, 2014-10-27 Nr.T-275).

             Sporto salės  patalpų (plotas 188,47 kv. m) nuomos įkainis grupei iki 15 asmenų:

                         nešildymo sezono metu – 7,24 Eur/val.,

                              šildymo sezono metu  – 7,62 Eur/val.

     Aktų salės patalpų (153,63 kv. m) nuomos įkainis grupei iki 15 asmenų:

                    nešildymo sezono metu – 4,05 Eur/val.,

                    šildymo sezono metu  – 4,34 Eur/val.

IVECO DAILY 50C18 nuomos įkainius:

1.1. savo mokyklos mokiniams už nuvažiuotą atstumą – 0,20 Eur/km;

1.2. kitiems nuomotojams:

1.2.1. už nuvažiuotą atstumą – 0,20 Eur/km;

1.2.2. už sugaištą laiką – 5,22 Eur/val.

 (2021-11-25 Kelmės r. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-358)        

Autobuso Mercedes-Benz Sprinter 311 nuomos įkainis:

                   mokiniams už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą – 0,22 Eur ;           

Pastaba. Mokykliniai (geltonieji) autobusai nenuomojami kitoms biudžetinėms įstaigoms, organizacijoms ar fiziniams asmenims (2016-03-31 Kelmės r. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-73)

Gimnazijos įrašų studijos įkainai:

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Vnt.

Kaina (Eur)

1.

Vieno instrumento įrašas

 

1 val.

15,00 Eur

2.

Vokalas + fonograma

 

1 val.

17,00 Eur

3.

Roko grupė arba popgrupė

 

1 val.

20,00 Eur

4.

Choras, ansamblis, instrumentinis ansamblis (iki 15 žmonių)

 

1 val.

20,00 Eur

5.

Derinimas ir garso suvedimas

 

1 val.

15,00 Eur

6.

Daugiakanalis būgnų įrašymas

 

1 val.

30,00 Eur