PATVIRTINTA

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos

direktoriaus 2022 m. sausio 17 d.

įsakymu Nr. V-31

 

 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS

KOLAINIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO

DARBO LAIKAS

 

 

Savaitės dienos

Pradžia

Pabaiga

Pirmadienis

12 .00

16,00

Antradienis

8.00

12.00

Trečiadienis

8.00

12.00

Ketvirtadienis

13.00

17.00

Penktadienis

9.00

13.00