Gimnazijos direktorius Albertas Pumputis

Gyvenimo aprašymas

Vardas, pavardė:Albertas Pumputis
Gimimo data:1965-11-21
Tel.:+370 640 32887
Šeimyninė padėtis:vedęs
Išsilavinimas:aukštasis
 1984-1986 Karinė tarnyba Tarybinėje armijoje. Vyresnysis seržantas.
  Pradinio mokymo pedagogika ir metodika (PMPM), PTM auklėtojas ir kūno kultūros mokytojas.
 Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas.
Darbovietės ir pareigos: 
 1990-2000 m. Mokyklos direktorius. Administravimas, ugdymo proceso organizavimas ir priežiūra Albinavos devynmetė mokykla. Priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas.
 Nuo 2000 m. iki 2020 m. Mokyklos direktorius. Darbo administravimas, ugdymo proceso organizavimas, priežiūra ir kita vadybinė veikla Liolių pagrindinė mokykla.
 Nuo 2020 – 01 – 02  Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktorius
Kvalifikacijos kėlimas: 
 1986-1990 m. mokytojo kvalifikacija (bakalauras)
 5 lygmuo (ISCED 5) bakalauras.
  
Kalbos:

Rusų k., supratimas – C1, kalbėjimas – C1, rašymas – C2.

Anglų k. – supratimas – B1, kalbėjimas – B1, rašymas – B2.

Darbas kompiuteriu:Darbas su duomenų bazėmis.
Statistinių duomenų rinkimas ir apdorojimas.
Darbas su Microsoft Office programomis (Word, Excel, PowerPoint).
Darbas su Internet Explorer, Adobe Reader ir kt.
Gebu naudotis grafinio dizaino programos (Adobe Photoshop) pagrindais.
 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Silva Vaškevičienė

Gyvenimo aprašymas

Vardas, pavardė:Silva Vaškevičienė
Išsilavinimas:aukštasis
 1971-1982 m. Užvenčio vidurinė mokykla
 1982-1987 m. Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas,
 rusų kalbos ir literatūros mokytoja
 1995-1999 m. Šiaulių universiteto Kvalifikacijos institutas,
 darbų ir buities kultūros studijos
Darbovietės ir pareigos: 
 1987 – 2004 m. Užvenčio vidurinė mokykla. Technologijų mokytoja
 nuo 2004 m. direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir technologijų mokytoja
Kvalifikacijos kėlimas: 
 2005 m. suteikta technologijų mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
 2015 m. suteikta antroji vadybinė kvalifikacinė kategorija.
Kalbos:rusų k. – laisvai, vokiečių k. – su žodynu
Darbas kompiuteriu:ECDL

Pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams Virginija Tekorienė

Gyvenimo aprašymas

Vardas Pavardė: Virginija Tekorienė
Gimimo data:1966-10-31
Tel.:+370 675 89970
Šeiminė padėtis: ištekėjusi, 1 vaikas
Išsilavinimas:aukštasis
 1988 – Lietuvos žemės ūkio akademija, žemės ūkio buhalterinės apskaitos ekonomisto kvalifikacija.
  1994 – Vilniaus aukštesnioji elektronikos mokykla, programuotojo kvalifikacija.
  2004 – KTU, viešojo administravimo magistras.
 

 2007 – ŠU, mokytojo profesinė kvalifikacija.


Darbovietės ir pareigos: 1988 – 1992 – Telšių r. Pavandenės ūkis, ekonomistas, vyr. buhalteris.
  1993 – 2008 – Pavandenės mokykla, mokytoja, socialinė pedagogė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
  2015- VŠĮ Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras, buhalteris
Kalbos:rusų k. –  gerai, anglų k. – pagrindai