2020 metų balandžio mėnesį mūsų gimnazija tapo programos „Olimpinė karta„ nariais. Šis respublikinis projektas skirtas skleisti Olimpinius idealus ir vertybes gimnazijos bendruomenei, aktyviau įtraukti bendruomenės narius į aktyvią sportinę veiklą. Projekto tikslas – per sportą ugdyti harmoningą žmogų, sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus, rūpintis žmogaus orumo išsaugojimu.

Programos koordinatorius – Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas Aidas Juozapavičius. Programos koordinacinės grupės nariai: Mokyklos direktorius Albertas Pumputis, Socialinė pedagogė metodininkė  Dalia Orlakienė, Technologijų vyresnysis mokytojas Mintautas Kazlauskas, Biologijos mokytoja metodininkė Vilma Petrikienė.

 

Gimnazijoje startuoja TARPTAUTINIS ERASMUS + projektas! Projekte dalyvaus 6-7 klasių mokiniai. 
Informacija apie projektą:

https://uzvenciogimnazija.lt/sites/default/files/Projektas%20Erasmus.pdf

Projektas “Informatika pradiniame ugdyme“

„Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“

 

 

DĖL KELMĖS RAJ. UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS DALYVAVIMO GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMOJE

„Kelmės rajono bendrojo ugdymo mokyklų modernizavimas ir įrangos įsigijimas“