Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85. 22. 
Gimnazijos švietimo veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių): 
1. pagrindinė švietimo veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20; 
2. kitos švietimo veiklos rūšys:
 2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10; 
2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20; 
2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20; 
2.4. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
 2.5. kitas mokymas, kodas 85.5; 
2.6. kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59; 
2.7. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
2.8. kultūrinis švietimas, kodas 85.52; 
2.9. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
 3. kitos ne švietimo veiklos rūšys: 
3.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29; 
3.2. kitas, niekur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39; 
3.3. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90; 
3.4. nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 3.5. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01; 
3.6. pastatų remontas, restauravimas, kodas 41.20.20; 
3.7. kraštovaizdžio tvarkymas, kodas 81.30; 
3.8. ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12;
 3.9. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
 3.10. kopijavimo paslaugos, kodas 71.33.30; 
3.11. garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba, kodas 59.20  

ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija ir skyriai turi 3 geltonuosius autobusus..

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija:

1) Mersedes Benz Sprinter 514CDI , valstybinis Nr. JZZ781, gautas 2017-08-25

2) Iveco Daily 50C18 , valstybinis Nr.MBG316, gautas 2021-08-23

Vaiguvos V. Šimkaus skyrius:

IVECO valstybinis Nr. HZT355, gautas 2015-09-17

 
Vykdoma Vaiguvos V. Šimkaus ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus veiklos priežiūra. Taip prižiūrima Kolainių DC, Minupių UDC ir Pašilėnų UDC veiklos priežiūra.