ISTORIJA

Užvenčio miestelis įsikūręs 27 km į šiaurės vakarus nuo Kelmės, palei Ventos upę. Iš čia keliai veda į Kelmę, Kražius, Tryškius, Kuršėnus. Paslaptingos ir nepaprastai gražios Užvenčio apylinkės, puošiamos įstabių istorinių ir gamtos paminklų, vainikuojamos srauniosios Ventos. Užventis istoriniuose šaltiniuose pradedamas minėti dar XIV amžiuje, XV a. čia jau buvo valsčiaus centras. Pirmoji katalikų bažnyčia buvo pastatyta XVI a.pab. – XVII a. pr., o 1825 m. perstatyta ir veikia iki šiol.

Pirmoji mokykla (parapinė) Užventyje įsteigta 1609 metais.1804 m. parapinėje mokykloje mokėsi 30 mokinių – 25 berniukai ir 5 mergaitės.1853 m. veikė pradžios (parapinė) mokykla, kurią lankė 39 mokiniai, tačiau po 1863 m. sukilimo buvo uždaryta, o jos vietoje 1876 m. įsteigta rusiška liaudies mokykla. Prasidėjus anticariniam judėjimui, 1905 m. lapkričio 18 d. žmonės pareikalavo, kad rusas mokytojas paliktų mokyklą. Užvenčio klebono kunigo Boleslovo Vėgėlės rūpesčiu 1907 m. miestelyje įsteigta lietuviška mergaičių mokykla. 1904 – 1906 m. Užvenčio apylinkių vaikus dvare mokė Sofija Pečkauskaitė (rašytojos Šatrijos Raganos sesuo). Čia yra mokęsis ir rašytojos Žemaitės sūnus Antanas Žymantas. Nepriklausomos Lietuvos metais Užventyje veikė 6 skyrių pradžios mokykla, o progimnazija  įsteigta 1944 metų gruodžio 9 d. (jai vadovavo lietuvių k. mokytojas J. Vaišnys). 1949 metais pertvarkyta į vidurinę mokyklą, kuri 1951 metų pavasarį išleido savo pirmąją 23 abiturientų laidą. 

Mokyklos bendruomenė didžiuojasi buvusiais auklėtiniais. Tai orientalistas, literatas, žurnalistas, istorijos mokslų daktaras R. Neimantas, geologijos mokslų daktaras G. Juozapavičius, technikos mokslų daktaras A. Rimkus, Šiaulių universiteto dėstytojai V. Viruišis, V. Sirius, dailininkas E. Urbonavičius, architektas B. Bakaitis, Lietuvos operos ir baleto teatro artistas P. Skirmantas, Šiaulių dramos teatro aktorė V. Jakštaitė, Rimantas Venckus-Vilniaus universiteto teatro meno vadovas, režisierius, teatro ir literatūros kritikas, Eligijus Butkus-Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro šokėjas,  Aurelijus Veryga – sveikatos apsaugos ministras, biomedicinos mokslų daktaras, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto docentas, Biomedicininių tyrimų instituto mokslo darbuotojas, nervų sistemos tyrimų centro „Neuromeda“ gydytojas psichiatras, Baltijos šalių  tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas, Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas, „European Network for Smoking Prevention“ valdybos narys, Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkas.

2002 metais, minint rašytojos Šatrijos Raganos 125-ąsias gimimo metines, mokykla buvo pavadinta šios rašytojos vardu.
Nuo 1996 m.  mokyklai vadovauja Genė Pulkienė, buvusi Užvenčio vidurinės mokyklos auklėtinė.
2010 m. vidurinė mokykla tapo gimnazija. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijai priklauso 4 skyriai: Muzikos skyrius, Pašilėnų UDC, Minupių UDC ir Kolainių DC.
Nuo 2020 m. sausio 2 d.  mokyklai vadovauja Albertas Pumputis.

Nuo 2021 rugsėjo prijungti:  Vaiguvos V. Šimkaus  ir Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriai.