Užvenčio Šatrijos Raganos gimnacijos, duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

Sigita Šiaulenskienė ; tel.nr. +37065649797; e.p.:  s.siaulenskiene@gmail.com

ATMINTINĖ DĖL PRIVALOMO KREIPIMOSI Į DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNĄ

DOKUMENTAI

FORMOS

 

Jūs turite teisę pateikti skundus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Užvenčio Šatrijos Raganos  gimnazijos veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl skundo pateikimo.

https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo 

Kontaktinė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija:

Interneto svetainė: www.ada.lt

Adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

Faks. (8 5) 261 9494

El. p. ada@ada.lt