Susitikimas su jaunaisiais policijos rėmėjais

Jaunasis policijos rėmėjas – policijos rėmėjas nuo 12 iki 18 metų amžiaus, padedantis teritorinėms policijos ir švietimo (ugdymo) įstaigoms vykdyti vaikų nusikalstamumo ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, kurti saugią aplinką mokyklose ir jų prieigose.

Jaunųjų policijos rėmėjų veikla reglamentuojama Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu. Apskričių vyriausiuosiuose policijos komisariatuose vykdoma jaunųjų policijos rėmėjų veikla, vaikų užimtumas per savanorišką veiklą kuriant saugią aplinką. Jaunieji policijos rėmėjai padeda policijos įstaigoms vykdyti nepilnamečių nusikaltimų ir teisės pažeidimų prevenciją, padeda kurti saugią aplinką mokyklose ir jų prieigose.

Veiklos metu ugdomas vaikų savarankiškumas ir pilietiškumas, jaunuoliams suteikiama teisinių žinių, jie supažindinami su policijos ir kitų skubiosios pagalbos tarnybų veikla. Vasarą organizuojama stovykla, skirta paskatinti aktyviausius jaunuosius policijos rėmėjus. Šią informaciją gimnazijos mokiniams, jauniesiems policijos rėmėjams priminė Telšių apskrities Vyriausio policijos komisariato Kelmės Policijos komisariato pareigūnė Vilma A.  

Didžiuojamės gimnazijoje besimokančiais jaunaisiais policijos rėmėjais.

Socialinė pedagogė Dalia O.