PARODĖLĖ ,,KIŠKIS- PIŠKIS SKELTALŪPIS“

Technologijų pamokose penktokai aiškinosi, kur ir kaip galima rasti naujų kūrybinių minčių, mokosi praktiškai taikyti idėjų paieškos būdus. Vėliau sukūrė Velykinį dirbinį- kiškučius, panaudojant įvairios tekstūros konstrukcines medžiagas: patys jas  parinko, derino detalių formas, jas tvarkė, grupavo (komponavo), užpildė. Savo darbų parodėlę surengė mokyklos vestibiulyje.