PROJEKTAS ,,KĄ TU ŽINAI APIE TAUTINĮ KOSTIUMĄ?“

Įgyvendindami projektą ,,Ką tu žinai apie tautinį kostiumą? 7 klasės
mokiniai tekstilės pamokose stebėjo mokomąją medžiagą, nufilmuotą Lietuvos buities
muziejuje Rumšiškėse, klausėsi pasakojimo apie visų Lietuvos regionų tautinius
kostiumus, jų puošmenas, nešioseną. Elektroniniame leidinyje ,,Lietuvių tautinis
kostiumas“ , pasirinkę regioną, pagal poreikį susipažino su pasirinkto regiono
aprašymu arba regiono moterų, vyrų kostiumais- šventadieniais XIX amžiaus kaimo
drabužiais; pagal poreikį galėjo matyti ir atsispausdinti geros kokybės nuotraukas ir
kostiumų detalių iškarpas. Nnaudodamiesi demonstracija TAUTINIO KOSTIUMO
REGIONINIAI YPATUMAI ir kitais informacijos šaltiniais, dirbdami poromis,
aprašė moteriškų tautinių kostiumų regionuose išskirtinius ir būdingiausius bruožus.
Patys pasirinkę aktyviai mokytis kitose aplinkose, vyko į Kelmės krašto
muziejų, kur galėjo susipažinti su Lietuvos respublikos tautinio paveldo produktų
įstatymu, tradicinių dirbinių raida, išsaugojimo klausimais, archeologinių tyrinėjimų
metu Lietuvoje rastomis juostomis, jų ornamentų įvairove, spalviniais deriniais, darbo
priemonėmis. Išmoko juostų vijimo lentelėmis pagrindų, nusivijo nesudėtingą
apyrankę ar skirtuką knygai. Aptarė savo ir kitų darbų viešinimo, autorystės nurodymo
klausimus.

Projekto įgyvendinimo pabaigoje aktyviai mokydamiesi, grupėse
analizavo pačių atrastus šaltinius ir sistemino informaciją iš įvairių šaltinių apie
skirtingas etninės kultūros sritis, jas lygino, aptarė jų sąsajas, pateikė apibendrinančias
išvadas, gamins savo nusivytoms juostelėms bumbulus, pristatė gaminius, įsivertino.