Muziejus ant ratų

Lietuvos švietimo muziejaus kvietimu, N. Rimdeikienė, istorijos vyresnioji mokytoja ir Jūratė
Maziliauskienė, istorijos mokytoja metodininkė su 6, gimnazijos II ir III klasių mokiniais, 2024 m. vasario 14
d. dalyvavo tarptautinio projekto ,,Muziejus ant ratų“ edukaciniame žaidime ,,Reformatų ir kontrreformatų
kova dėl įtakos XVI a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“.