Tarptautinio projekto „Draugystės pynė. Mano skaitymo knygelė“ ir kūrybinių darbų parodos dalyviai

Gimnazijos mokiniai paskatinti pradinių klasių mokytojos Otilijos ir socialinės pedagogės, karjeros specialistės  Dalios, dalyvavo tarptautiniame projekte ,,Draugystės pynė. Mano skaitymo knygelė“.

     Projekto ir kūrybinių darbų parodos tikslas – sukurti elektroninę ugdymo priemonę.

Įgyvendinant projekto uždavinius skatintas mokinių bendradarbiavimas, saviraiška, kūrybiškumas, pagarba vienas kitam, siekta į bendrą veiklą įtraukti specialiųjų poreikių turinčius mokinius, vaikus, lavinti negalią turinčių mokinių smulkiąją motoriką. Vykdyta mokytojų gerosios patirties sklaida, bendradarbiaujant su kitomis šalies ugdymo įstaigomis bei lituanistinėmis mokyklomis iš įvairių Europos valstybių.

   Šiais mokslo metais į kvietimą atsiliepė 3 – IV gimnazijos klasių mokiniai. Organizatoriams išsiųsta 12 mokinių darbų.

   Tikime, kad mokiniai patyrė kūrybinį džiaugsmą, o taip pat pajus sėkmę, tapę naujos skaitymo knygelės bendraautoriais.

 

Pradinių klasių mokytoja Otilija Norvilienė

Socialinė pedagogė, karjeros specialistė Dalia Orlakienė