„Sakralumas ir tikrosios vertybės mokinių vaizduojamajame ir taikomajame mene“

Gimnazijoje vyko Ig klasės mokinių dailės, technologijų ir etninės kultūros patyriminio ugdymo konferencija „Sakralumas ir tikrosios vertybės mokinių vaizduojamajame ir taikomajame mene“. Integruoto kurso tikslas – puoselėti kultūrinį kraštovaizdį ir tradicinę architektūrą, branginti ir saugoti Lietuvos kultūros, istorijos paminklus. Mokiniai gilinosi į tradicinės architektūros statinių įvairovę ir paskirtį Lietuvoje, architektūros ypatumais ir naudodamiesi sukaupta informacija, asmenine patirtimi, informaciniais šaltiniais,vaizdine medžiaga parengė savo pasirinktos bažnyčios pristatymą vaizdine ir grafine forma. Pristatytos įvairios technikos: tapyba, grafika, mišri technika, siuvinėjimas, pristatymas verstas lietuvių- anglų- norvegų kalbomis. Atskleisti mokinių talentai ir gabumai. Technologijų mokytoja metodininkė Silva Vaškevičienė, dailės vyresnioji mokytoja Simona Tekorienė.