Vaikų vasaros poilsio stovykla ,,Pažink, patirk, įveik 2023“

   2023 m birželio 12 d. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje startavo penkių dienų vaikų vasaros poilsio stovykla ,,Pažink, patirk, įveik 2023”.

       Dieninės patyriminės – pažintinės stovyklos tikslas – kiekvienam stovyklaujančiam vaikui atverti savęs pažinimo galimybes, ugdyti pasitikėjimą savimi bei žmogiškąsias vertybes per aplinkos, savęs ir kito pažinimą ir patyrimą.

      Veiklų metu įgyvendinti uždaviniai:

skatinti mokinius turiningai leisti laisvalaikį su savo draugais/bendraamžiais.

skatinti mokinių kūrybiškumą kuriant stovyklos pozityvumo dienoraštį;

plėtoti mokinių socialinius  įgūdžius: pasitikėjimą savimi, bendradarbiavimą, bendravimą, atsakomybę ir kitas žmogiškąsias vertybes per komandinę veiklą.

      Stovyklos programa buvo labai turininga: dvi dienos skirtos savo artimiausiai aplinkai – Užvenčio miestui ir jo apylinkėms. Lankytasi Pilikės (Vokytkalnio, Vokytkapių) kalnelyje pačiame Užvenčio mieste, prie gaisrinės tvenkinio, praeita akmenimis grįsta gatvele, užkopta į apžvalgos bokštą, žvalgytasi Užvenčio dvaro parke, alėjoje, pasmalsauta, kas vyksta Bitininko namelyje, pailsėta prie Užvenčio kraštotyros muziejaus. Senajame miesto stadione žaisti aktyvūs, judrūs komandiniai žaidimai, tyrinėta aplinka. Mokiniai susiskirstę į komandas kūrė ,,Vasaros gėles“, jas pristatė draugams ir džiaugėsi draugų darbais.

   Viena iš stovyklos dienų buvo skirta išvykai į Šaukėnus. Čia aplink Juodlės ežerą stovyklautojai įveikė 12 stotelių maršrutą. Mokinius pakerėjo ežero dydis, paukščių balsai, kalneliai ir kopos, legendos apie senuosius medžius ….

   Neišdildomų įspūdžių mums atnešė trečioji diena. Tą dieną stovyklautojai lankėsi Ventos ištakų hidrografiniame draustinyje, kuris apima Venių kaimo apylinkes bei stabtelėjo prie siaurutės Ventos. Išmaniųjų telefonų pagalba stovyklautojai rado, kiek kilometrų užima trečioji pagal dydį upė Lietuvoje, kas sudaro Ventos – ištakų hidrografinį kompleksą, išgirdo dar negirdėtus ežerų pavadinimus- Venių, Medainio.

    Kaip sakė mokiniai, tą dieną smagu buvo sužinoti kažką naujo, žaisti su draugais, kopti į piliakalnius, pamatyti vaizdus nuo jų, net iki Varnių, išgirsti legendas ir nustebti, kad tiek Moteraičio, tiek Sprūdės, piliakalniai vienodai iškilę virš jūros lygio – 219 metrų. Taip pat Pavandenės kraštovaizdžio draustinyje stebėtas Gludo ežeras, aplankytas alkakalnis – Sklepkalnis. Stovyklautojai patys skaitė medžiagą stenduose, lygino ją su jau girdėta informacija, dalijosi įspūdžiais, noriai žaidė ir organizavo mėgstamus žaidimus draugams.  

      Penktąją stovyklos dieną mokiniai susipažino su Žemaitijos sostine – Telšiais. Lankytasi  Žemaitijos turizmo informacijos centre, ne taip senai įkurtame Meškučių muziejuje, stebėtasi, kiek ir kokių meškučių čia yra, dovanoti ir savi meškučiai. Kurie, kaip sakė darbuotoja, atras savo vietą meškučių šeimynoje. Čia taip pat dovanų gavome žemėlapį ir patys sau iškėlėme iššūkį – surasti nufotografuotas vietas.

     Iš Turgaus aikštės, atradę ir apžiūrėję ,,Gaublį”, ,,Skaliką”, ,,Laikrodį”, patraukėme Katedros link. Dairėmės, stebėjomės, ieškojome. Net katinas ir tiltelis ant pastatų stogų neliko nepastebėti, o ką jau kalbėti apie informatyvią, juosiančią sieną, kurios kiekvieną centimetrą norėjosi paliesti, pačiupinėti, suskaityti… Ne tik meškučių, bet ir milžino Džiugo ,,vedini” pasiekėme amfiteatrą…ir patekome į koncertą, kurį mums surengė Milda, Gustė ir Gabrielė. Už koncertą mergaitėms plojo ir kitos mokyklos stovyklautojai. Po koncerto, Masčio pakrante, patraukėme link žaidimų aikštelės. Čia jėgos vėl atgijo: buvo gera suptis, karstytis, bėgioti ir laipioti…

   Grįžę į mokyklą džiaugėmės išvyka, stovykla ir įveiktais iššūkiais, pristatėme pozityvų stovyklos dienoraštį, kuriame ,,sugulė“ kiekvieno stovyklautojo linkėjimai draugams: palinkėjome vieni kitiems gerų atostogų, būti stipriems, linksmų dienų ir saugios likusios vasaros.

    Mes, stovyklos vadovės, manome, kad iškeltą tikslą pasiekėme ir stovyklautojai gebės toliau kūrybiškai mąstyti ir dirbti, labiau pasitikės savo jėgomis, teigiamai save vertins. Matėme, kad patyrę grupinio darbo džiaugsmą, jie smalsiau ir aktyviau imasi užduočių, patys siūlo sprendimus, taip įgydami tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių bei tolerancijos kitų nuomonei.

 

Socialinė pedagogė metodininkė Dalia Orlakienė

Mokytojo padėjėja Laima Barzelienė