Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos 20 – mečio ir Šatrijos Raganos 145 – ųjų gimimo metinių minėjimas

Gegužės 20 – oji Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos bendruomenei ypatinga diena, nes buvo švenčiamas Šatrijos Raganos vardo suteikimo gimnazijai dvidešimtmetis ir rašytojos 145 – osios gimimo metinės.

Šventę iškilminga eisena į miestelio bažnyčią pradėjo gimnazijos mokiniai, grodami afrikietiškais būgneliais. Po šventų Mišių šventės dalyviai susirinko gimnazijos ąžuolyne, kuriame klebonas Aivaras Jurgilas  pašventino technologijų mokytojo Mintauto Kazlausko ir IV gimnazijos klasės mokinio Airido Uosio sukurtą stogastulpį, skirtą Šatrijos Raganos 145 – sioms gimimo metinėms paminėti. Mokiniai  į dangų buvo paleido  įvairiaspalvius balionus.

Visi dalyviai buvo pakviesti į gimnazijos aktų salę, kur šventę iškilminga kalba tęsė gimnazijos direktorius Albertas Pumputis. Į šventę atvyko garbingų svečių: buvęs gimnazijos mokinys, dabartinis Lietuvos Respublikos Seimo narys Aurelijus Veryga, Kelmės rajono savivaldybės vicemeras Egidijus Ūksas, rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Justina Zaleckienė, Kelmės rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Bilius, Gintaras Baškys, Ona Granickienė, Danutė Ivanauskienė, Emilija Kvietkuvienė. Svečiai šventėms dalyviams linkėjo kasdieniuose darbuose ir rūpesčiuose palikti vietos ir Šatrijos Raganos dvasiai, įkvepiančiai reikšmingiems darbams kasdien ir ištisus metus, ir toliau puoselėti savo išskirtinumą, savitumą ir savo puoselėjamomis vertybėmis pateisinti Šatrijos Raganos vardą. Šventės vedėjos perskaitė Lietuvos Respublikos Seimo nario Jono Gudausko šventinį sveikinimą.

1998 metų balandžio mėn. pabaigoje į būrį susirinkę ,,Šatrijos Raganos kelio“ dalyviai nutarė įkurti Šatrijos Raganos bendriją – visuomeninę organizaciją, kuri populiarintų rašytojos kūrybą, nuolat žmones kviestų kilniems darbams, šviestų visuomenę ir populiarintų labdaros idėjas. Šventėje dalyvavo ir visus sveikino šios bendrijos atstovė Laima Bačkienė – Kryževičiūtė.

Mūsų gimnazija pavadinta rašytojos slapyvardžiu. Mažeikių rajono gimnazija pavadinta Marijos Pečkauskaitės vardu. Jau daugelį metų dvi gimnazijas sieja ne tik rašytoja, bet ir graži draugystė. Šios gimnazijos mokinių atliekamos giesmės buvo giedamos ir per šv. Mišias. Daugelio iniciatyvų autorė yra Mažeikių rajono Marijos Pečkauskaitės gimnazijos direktorė Rima Širvinskienė, kuri atvyko į šventę, sveikino visus dalyvius. Visus taip pat sveikino Užvenčio seniūnijos seniūno pavaduotojos Sonata Jokubauskienė ir Lina Račkauskaitė, gimnazijos tarybos pirmininkė Edita Kazlauskienė.

Rašytojos Šatrijos Raganos atminimas buvo įamžintas mokinių kūrybiniuose darbuose. Šiais metais buvo paskelbtas rajoninis epistolinio laiško konkursas ,,Parašyk laišką Šatrijos Raganai ir papasakok, ar žmonių dvasingumą ištiko krizė?“. Sulaukėme nemažai darbų. Vyriausiųjų moksleivių grupėje nugalėjo Ugnė Garbenytė ir Eigilė Baršytė 3 G kl. mokinės iš Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos (mokytoja Emilija Kvietkuvienė). Joms  I ir II laipsnio diplomus bei LR Seimo nario  Remigijaus Žemaitaičio ir savo įsteigtus prizus įteikė Seimo nario patarėjas bei Kelmės rajono savivaldybės tarybos narys Kęstutis Bilius. Tarp 8 – 10 kl. mokinių I vietą užėmė Rusnė Alasauskaitė 10 kl. mokinė iš Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijos (mokytoja Irena Pumputienė). II vieta atiteko Užvenčio Šatrijos Raganos II g kl. mokinei Justinai Macijauskaitei ir 8 kl. mokinei Justinai Bracaitei, III vietą užėmė  Vaiguvos Vlado Šimkaus skyriaus 10 kl. mokinė Gerda Lukoševičiūtė (mokytoja Vida Kuzminskienė). Mergaitėms buvo įteikti rėmėjų prizai bei diplomai. Diplomas ir prizas, kurį įsteigė gimnazijos direktorius A. Pumputis, atiteko jauniausiai dalyvei, 8 kl. mokinei Viltautei Brajinskaitei,  iš Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijos.

Mūsų gimnazijos III g klasės mokinė Ugnė Stanelytė surengė autorinę fotografijų parodą ,,Šatrijos Raganos takais“. Mokinė nuotraukose pabandė išsaugoti tai, kaip atrodo tos vietos, kuriose vaikščiojo Marija Pečkauskaitė,  dabar. Mokinei buvo įteiktas padėkos raštas.

6,8, II g klasių mokiniai surengė Exlibrisų parodą, kuri eksponuojama gimnazijos fojė. Fotografijos ir Exlibrisų parodas surengti mokiniams padėjo dailės mokytoja Simona Tekorienė.

Balandžio 11 d. – gegužės 6 d. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje vyko respublikinis dailaus rašto konkursas „Gražios raidės – dailus raštas“, skirtas Šatrijos Raganos 145-osioms gimimo metinėms ir gimnazijos vardo 20 –mečiui paminėti. Pradinių klasių mokiniams buvo pateiktas tekstas iš Šatrijos Raganos apysakos „Sename dvare“. Buvo gauti 85 mokinių darbai iš Kelmės, Ignalinos, Švenčionių, Jonavos, Rokiškio, Panevėžio, Klaipėdos, Trakų, Marijampolės, Biržų, Tauragės, Šilutės miestų ir rajonų mokyklų. Pirmokų darbų buvo gauta -17, antrokų – 27, trečiokų -23 ir ketvirtokų -18. Iš gausaus būrio darbų buvo sunku atrinkti pačius dailiausius. Pirmą vietą tarp pirmokų užėmė Emilija Latanauskaitė iš Klaipėdos Sendvario progimnazijos, antrą vietą – Gustė Kumpytė iš Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos, trečią – Povilas Spalvis iš Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos. Tarp antrokų pirma vieta atiteko Rusnei Komkaitei iš Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos, antra vieta – Paulinai Jurkevičiūtei iš Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos, trečia – Elingai Stanevičiūtei iš Jonavos Raimundo Samulevičiaus gimnazijos. Tarp trečiokų pirmą vietą užėmė Viltė Kontenytė iš Klapėdos „Saulutės“ mokyklos – darželio, antrą vietą – Vesta Kriščiūnaitė iš Marijampolės marijonų gimnazijos, trečią – Vytautė Valiūtė iš Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos. Iš ketvirtokų pirma vieta atiteko – Ievai Raukaitei iš Šilutės Žibų pradinės mokyklos, 2 vieta – Rugilei Nikvidavičiūtei iš Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos ir trečia – Paulinai Dabulskytei iš Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos.

Kalbėjo, sveikino visus buvę gimnazijos mokytojai, tylos minute pagerbti mokytojai, gimnaziją baigę mokiniai, išėję amžinybėn.

Gebėjimas bendrauti, integruotis, kūrybiška veikla dažnai sutelkia įvairias bendruomenes. Šventėje dalyvavo  ir sveikino jos dalyvius Užvenčio kultūros centro direktorė Odeta Kuličauskienė,  skyrių vadovai: Vaiguvos Vlado Šimkaus skyriaus vedėja Vida Kuzminskienė, Užvenčio Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus vedėja Virginija Graževičienė.

Renginio vedėjos teigė, kad Šatrijos Ragana mokėjo dalinti kitiems, šelpė, aukojo, skatino tai daryti kitus. Jos gražūs darbai tęsiami mūsų krašte. Jos dėkojo šios šventės rėmėjams: V. Adomaitienei, V. ir G. Baškiams, V. ir A. Jokšams, M. ir A. Knyzeliams, J. ir S.  Maziliauskams, I. ir J. Spūdžiams, A. Stanelienei, I. ir A. Vaupšams, K. ir Z. Virbalams, UAB ,,Maisto slėnis“.

Jos taip pat dėkojo Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokytojui ir mokiniams už puikiai skambėjusias giesmes. Užvenčio Šatrijos Raganos muzikos skyriaus mokytojams Juditai Rumbinienei, Erikai Lukšaitei, Kęstučiui Radavičiui. Muzikos mokytojai Jurgitai Mickevičienei, Genei Pulkienei (buvusiai gimnazijos direktorei), Užvenčio kultūros centro šokėjoms ir jų vadovei Agnei Laurinavičiūtei bei mokiniams už jų dainas, muzikinius kūrinius, eiles, šokius.

Iškilmingą minėjimą vainikavo gimnazijos himnas.

Šventės vedėjos linkėjo, kad renginyje ištarti žodžiai, linkėjimai nepasimirštų, neištirptų erdvėj, pasitikėjimas mokykla, mokytojais lydėtų kasdien, atliekami darbai būtų prasmingi. O visus supanti triukšminga vaikystė, pašėlusi paauglystė, nepakartojama jaunystė padėtų atrasti dar daug didelių dalykų…

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja                      Jolanta Venckienė