Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje atidaryta gamtos mokslų laboratorija

 2023 m. sausio 24 d. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje buvo atidaryta Gamtos mokslų laboratorija, kuri leis moksleiviams pažinti pasaulį, pasitelkiant eksperimentų ir tyrimų metodus.

                      Šia proga gimnazijoje sulaukėme svečių  – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos Justinos Zaleckienės, vicemero Egidijaus Ūkso ir tarybos narės Danutės Ivanauskienės. Jie džiaugėsi naujai įrengta laboratorija ir linkėjo  sėkmės, panaudojant naujas galimybes mokinių ugdymui.

                        Svečius pasitiko gimnazijos direktorius Albertas Pumputis, pavaduotoja ugdymui Silva Vaškevičienė bei biologijos ir chemijos mokytojos Vilma Petrikienė, Loreta Dukauskienė. Gimnazijos direktorius A. Pumputis pristatė šią erdvę, kurios įkūrimui 13 tūkstančių eurų skyrė savivaldybė, o gimnazija pridėjo tiek pat pinigų iš sutaupytų mokymo lėšų, kurios padėjo įrengti laboratoriją ir šalia jos esantį biologijos kabinetą, kuriame mokiniams vyks teorijos pamokos.

                       Gimnazijos vadovas svečiams aprodė naujai įsigytas priemones laboratoriniams, praktiniams biologijos ir chemijos darbams atlikti. Po oficialios atidarymo šventės, laboratorijoje pirmieji veiklas pradėjo I g ir III g kl. mokiniai. Susirinkusieji stebėjo mokinių atliekamus biologijos ir chemijos laboratorinius darbus.

                      Džiugu, kad  gimnazijos gamtos mokslų ir pradinių klasių mokytojai, mokiniai galės išnaudoti laboratorijos galimybes tam, kad įgytų žinių, naujų kompetencijų ir gerintų mokymosi pasiekimus. Inovatyvioje laboratorijoje vyks šiuolaikiškos biologijos, chemijos, fizikos pamokos, įgalinančios efektyviai plėtoti vieną iš gimnazijos pasirinktų ugdymo sričių – STEAM veiklas.

                                                                                      Chemijos mokytoja Loreta Dukauskienė