UTA dirbtuvės

Sėkmingam atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimui ir įsitraukimui į dalykų ugdymo tikslingos praktikos kaitą, būtina plėtoti  ir mokytojų kompetencijas. UTA komanda gimnazijoje organizuoja mokytojų kūrybines dirbtuves. Mokymų metu pagrindinis dėmesys yra skiriamas atnaujintoms bendrojo ugdymo programoms akcentuojant tai, kas juose nauja ir aktualu. Mokymuose daug dėmesio skiriama praktinei veiklai: programų nagrinėjimui, rengimuisi mokyti pagal jas,  kompetencijų ir sandų raiškai dalykų pamokose, aktyvių mokymo metodų išbandymui, mokytojo veiklos analizei, mokymuisi bendradarbiaujant.