Trumpalaikis integruotas projektas ,,Lietuva – atviras ir svetingas kraštas geros valios žmonėms“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

             Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje buvo vykdomas trumpalaikis integruotas projektas, ,,Lietuva – atviras ir svetingas kraštas geros valios žmonėms“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Jo koordinatorė –  lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jolanta Jautakienė. Šio projekto tikslas – ugdyti mokinių pilietiškumą, tautinį sąmoningumą, pagarbą istorinei atminčiai. 1- 4, 5 – 8, I – IV gimnazijos  klasių  mokiniai, dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, gimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvavo šio projekto veiklose, atsakingai ruošėsi: pradinių klasių mokiniai piešė piešinius, rašė dailyraščius, vyresniųjų klasių mokiniai rašė laiškus kunigaikščiui Gediminui, 7 klasės mokinės juos plunksna perrašė ant popieriaus, mokėsi dainų apie Vilnių, Lietuvą, visų klasių mokiniai kūrė ir gamino ženkliukus klasės draugams.

           Kovo 10 dieną gimnazijos aktų salėje vyko minėto projekto baigiamasis renginys. Jį vedė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jolanta Jautakienė, istorijos mokytoja Nemira Rimdeikienė ir I gimnazijos klasės mokinė Vaiva Rimdeikaitė bei III gimnazijos klasės mokinė Milėja Rimkutė.           Pirmiausia buvo sugiedotas Lietuvos valstybės himnas. Renginio vedėja J. Jautakienė sakė, kad Lietuva – tai mūsų protėvių žemė, mūsų istorija, mūsų kalba, mūsų išsipildžiusios viltys. Ji iš mūsų laukia dorų darbų, pilietinės dvasios ir ištikimybės. Kovo 11-oji  įrodė nenumaldomą lietuvių tautos troškimą turėti savo nepriklausomą ir demokratinėmis vertybėmis grindžiamą Lietuvos valstybę. 2023 metai Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Lietuvos sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų metais. Buvo priminta, kada pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Lietuvos vardas, kas įkūrė Lietuvos sostinę, kaip atėjo į valdžią Gediminas, kaip susijęs šis kunigaikštis su Vilniumi.  Renginio vedėjos priminė legendą apie Vilniaus įkūrimą, pasakojo, kaip keitėsi Vilnius bei ko siekė Gediminas, rašydamas laiškus.         

           Gimnazijos direktorius Albertas Pumputis pasveikino visus su švente, įteikė padėkos raštus, prizus 5-8 ir I – IV gimnazijos  klasių  mokiniams, nugalėjusiems laiško ,,Ką šiandien papasakočiau kunigaikščiui Gediminui apie Lietuvą?“ konkurse. Tarp 5- 8 klasių mokinių I vietą užėmė 7 klasės mokinė Sibilė Šiaulenskytė, tarp I-IV gimnazijos  klasių mokinių I vieta atiteko I gimnazijos  klasės mokinei Vaivai Rimdeikaitei ir III gimnazijos  klasės mokinei Justinai Macijauskaitei, II vietą užėmė IV gimnazijos  klasės mokinė Eglė Liekytė ir III gimnazijos  klasės mokinė Milėja Rimkutė, o III vieta atiteko IV gimnazijos  klasės mokiniui Erikui Rimkui ir III gimnazijos  klasės mokiniui Rokui Kanciui. III gimnazijos klasės mokinė Justina Macijauskaitė perskaitė savo kūrybos eilėraštį, šis kūrinys buvo siųstas į eilėraščių ir esė konkursą ,,Švenčiu Lietuvą“, skirtą Vasario 16-ajai.

       Pasveikinti ir visų klasių ženkliukų autoriai, kuriuos mokiniai kartu su dailės mokytoja Simona Tekoriene kūrė savo klasės draugams. Padėkos raštai buvo įteikti šiems mokiniams: Eglei Liekytei ir Deimantei Kazlauskaitei (IV klasė), Lukui Zykui (III klasė), Meidai Indrulytei (II klasė), Justinai Bracaitei (I  klasė), Austėjai Beresnevičiūtei (8 klasė), Deimantei Abromavičiūtei (7 klasė), Neidui Valiui (6 klasė), Urtei Laugalytei (5 klasė), Simonui Kasperavičiui (4 klasė), Elijai Tekoriūtei (3 klasė), Viltei Medeikytei (2 klasė), Meidai Krencevičiūtei (1 klasė).

           Padėkos raštus gimnazijos direktorius A. Pumputis įteikė 1-4 klasių mokiniams (mokytojos Otilija Norvilienė, Danutė Ivanauskienė, Edita Kazlauskienė, Edita Anglickienė) už dalyvavimą pradinių klasių mokinių piešinių konkurse ,,Gedimino sapnas“ ir dailaus rašto konkurse. Dailaus rašto konkurse I vieta atiteko pirmokui Domui Andruliui, II vieta – Mildai Rimdeikaitei, III vietą užėmė Mirūna Constanda. Piešinių konkurse I vietą užėmė Paula Šimutytė, II vietą – Meida Krencevičiūtė, III vietą – Dovydas Zalomskis. Iš 2 klasės mokinių  piešinių konkurse I vietą užėmė Gustė Kumpytė, II vietą – Gabrielė Kumpytė, III vietą – Deimera Kareivaitė. O dailyraščio konkurse I vietą užėmė Miglė Kumpytė, II vietą – Ąžuolas Šimkus, III vietą – Visvaldas Račkauskas.  Iš 3 klasės mokinių  dailyraščio konkurse I vieta atiteko Elijai Tekoriūtei, II vieta – Germantei Uosytei, III vieta – Kamilei Žaleiko. O piešinių konkurse I vieta atiteko  Kamilei Biliūnaitei, II vieta – Augustei Gerybaitei, III vieta – Pauliui Stulpinui. Iš 4 klasės mokinių dailyraščio konkurse I vietą užėmė Kristupas Norkus, II vieta atiteko Melitai Grigelionytei, III vieta- Vestai Bagdonaitei. Piešinių konkurse I vietą užėmė Simonas Kasperavičius, II vietą – Vytautė Valiūtė, III vietą – Benas Pleikys.

           Renginio dalyvius džiugino 3 klasės mokinių deklamuojami eilėraščiai (mokytoja Edita Anglickienė) bei 5-8 ir I-IV gimnazijos  klasių mokinių, vadovaujamų muzikos mokytojos Jurgitos Mickevičienės, atliekamos nuotaikingos dainos, skirtos Vilniui ir Lietuvai. Kovo 11-ajai skirtą renginį vainikavo I gimnazijos  klasės mokinės Vaivos Rimdeikaitės   atliekama daina ,,Laisvė“.

           Renginio vedėjos dėkojo renginio rėmėjams  – įmonės ,,Jusaveta“ vadovams Jūratei ir Sauliui Maziliauskams – už dovanas mokiniams, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, dailės, technologijų, muzikos mokytojams, pradinių  klasių mokytojoms, auklėtojams, bibliotekininkei Laimai Norkienei už projekto veiklų organizavimą, linkėjo, kad šios dienos istorinė tiesa ir prasmė ugdytų meilę, stiprintų tikėjimą Lietuvos ateitimi, simbolizuotų mūsų visų susitelkimą ir ryžtą, o amžinojo gėrio troškimas įžiebtų naują viltį ir tikėjimą ateitimi.

                                                                  Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja  Jolanta Venckienė