Tarptautinio neformaliojo ir bendrojo ugdymo įstaigų mokinių virtualaus fotografijos konkurso – parodos „4 stichijos“ dalyviai

    Konkurso – parodos rengėjai ir vykdytojai: Šiaulių techninės kūrybos centras, Šiaulių miesto

savivaldybės švietimo centras, konkurse-parodoje kvietė dalyvauti respublikos neformaliojo ir bendrojo ugdymo įstaigų 5 – 12 klasių mokinius.

    Virtualios fotografijų  konkurso – parodos ,,4 stichijos“ tikslas – populiarinti fotografiją kaip saviraiškos priemonę ir skatinti drąsą eksperimentuoti ir eksperimentus užfiksuoti skaitmeninių technologijų pagalba.

    Konkurso – parodos uždaviniai:

 Puoselėti 5-12 klasių mokinių saviraišką, ugdyti kūrybiškumą.

 Skatinti  mokinių kūrybinį polėkį fotografuojant, ieškant nestandartinių, kūrybiškų, meninių sprendimų. Skatinti norą išmokti kūrybiškai naudotis mobiliuoju telefonu.

     Konkurso tema – 4 stichijos – ŽEMĖ, VANDUO, ORAS, UGNIS (peizažas, žmonės, socialinė

 fotografija, gatvės fotografija, eksperimentinė fotografija).  

    Paskatinti socialinės pedagogės ir karjeros specialistės Dalios Orlakienės, keturi 6, 8 ir  III g klasių mokiniai pabandė ,,pasimatuoti“ fotografo profesiją ir konkursui ,,4 stichijos“ pateikė po vieną nuotrauką, nurodyta tema.

     Be abejo, fotografijos bus vertinamos. Tačiau tai, kad mokiniai priėmė iššūkį ir ryžosi dalyvauti, jau yra labai svarbus momentas, jų savęs pažinimo srityje.

 

Socialinė pedagogė ir karjeros specialistė Dalia Orlakienė