Švarinimo akcija ,,DAROM 2022”

Balandžio 14 dieną beveik 200 gimnazijos bendruomenės narių 1- 4, 5 – 8 gimnazijos I – IV klasių mokinių, dalyko mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bei klasės auklėtojų dalyvavo švarinimo akcijoje ,,DAROM 2022”.

Gamtosauginio komiteto (geografijos mokytojas Eugenijus J.) bei mokiniu seimelio (kuratorė Dalia O.) organizuotos akcijos tikslas – švaresnės viešos Užvenčio miestelio erdvės, ugdomos mokinių asmeninės, socialinės bei darbinės kompetencijos.

Surinkti 32 maišai šiukšlių. 

Džiaugiamės puikiai pavykusia akcija, mokinių bei mokytojų bendravimu ir bendradarbiavimu. 

Mokinių seimelio kuratorė, socialinė pedagogė Dalia O.