Socialinis pedagogas. Klasės auklėtojas. Klasės valandėlė ,,Savęs pažinimas. Bendravimas ir bendradarbiavimas”

Žmogus iš prigimties yra sociali būtybė. Tad nuo ko priklauso ar žmogus sėkmingai bendrauja su aplinkiniais?

Tai priklauso nuo to, koks tai žmogus, kokiais asmenybės bruožais ir savybėmis jis pasižymi,  nors konkrečioje situacijoje žmogų veikia ir įvairios išorinės aplinkybės.  Asmenybės bruožai yra  vienas iš veiksnių lemiančių elgesį. Bendravimas – tai procesas, kuris prasideda ir užsibaigia mumyse. Mes siunčiame savo idėjas, jausmus aplinkiniams, gauname atgalinį ryšį, suvokiame ir, remdamiesi savo patirtimi , interpretuojame tai, ką mums praneša kiti. Taigi bendravimas didele dalimi priklauso nuo mūsų pačių.

Analizuoti savo asmenines savybes kūrybiškai, pasitelkdami gyvenimiškąją patirtį,  aštuntokai siekė klasės valandėlėje, kurią organizavo klasės auklėtoja Jolanta J., o vedė socialinė pedagogė Dalia O.  

Socialinė pedagogė Dalia O.