Socialinė pilietinė iniciatyva ,,Tolerancijos žibintas“

       Lapkričio 16 dieną gimnazijoje paminėta Tolerancijos diena. 2023 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos žibintas. Rudenį yra mažiau šviesos, kurios reikia bet kuriai gyvai būtybei. Šviesa asocijuojasi su gėriu, pozityvumu. Pasaulyje vykstant kariniams konfliktams, svarbi tampa mintis, jog šviesa turi nugalėti tamsą. Todėl šių metų simbolis – Tolerancijos žibintas skirtas nešti toleranciją, gėrį, pakantumą, kuris turi įveikti blogį.

Uždaviniai: tobulinti mokinio socialines, asmenines ir dalykines kompetencijas; ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus, kurti tolerancijos žibintus iš popieriaus ar kitų medžiagų.

       Prieš rudens atostogas visi mokiniai buvo pakviesti sukurti Tolerancijos žibintą, kalbant namuose, šeimose, kas tai yra tolerancija. Po atostogų dalis mokinių į mokyklą grįžo  pagaminę žibintus, savarankiškai ar su tėvų pagalba įveikę gautą iššūkį. 

       Džiaugiamės, kad tėvai, o mokykloje  – klasių auklėtojai  skatino mokinius kurti. 1, 8 ir I g klasėje  mokiniai gvildeno Tolerancijos temą klasės valandėlės metu ne tik kalbėdami, bet ir kurdami. 

       Gimnazijos vestibiulyje eksponuojama sukurtų žibintų paroda ir Tolerancijos dienai skirtas stendas.

Tolerancijos dienos proga aktyviausiai dalyvavusioms 1, 3, 4 ir 5 klasėms įteiktos direktoriaus padėkos. Atminimo dovanėlėmis apdovanoti  išskirtinių darbų autoriai.

 

 

Mokinių seimelio kuratorė, socialinė pedagogė metodininkė  Dalia Orlakienė