Socialinė pilietinė akcija ,,Sveikas – tai turtingas 2024“

     Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos mokiniai (mokinių seimelio nariai ir klasių atstovai nuo 6 iki II g klasės) ir mokytojai palaikome bičiuliškus santykius su seneliais gyvenančiais globos namuose. Įvairių švenčių proga rengiame apsilankymus, o šiuo metu minėdamį Ligonio dieną, sukūrėme atvirukus, rašėme palinkėjimus. Apsilankę padalinyje atvirukus įteikėme kiekvienam gyventojui, su jais bendravome.

  Bendrai veiklai – kūrybai ir bendravimui – mokinius subūrė ir paskatino dailės mokytoja Simona Tekorienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Nemira Rimdeikienė ir socialinė pedagogė Dalia Orlakienė.