Saugaus eismo projektas ,,Augu saugus ir atsakingas“

     2023 m. sausio mėnesį Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras paskelbė tęstinį saugaus eismo projektą ,,Augu saugus ir atsakingas“ ir kvietė ugdymo įstaigas dalyvauti projekte.

     Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti eismo dalyvių saugaus eismo kompetenciją, kurti saugesnę aplinką.

     Projekto uždaviniai:

 skatinti mokinių sąmoningumą, atsakingą požiūrį į savo, kaip eismo dalyvio, elgesį ir veiksmus;

 į saugaus eismo kompetencijos ugdymo procesą įtraukti visus švietimo įstaigos bendruomenės narius: vaikus, pedagogus, tėvus, kitus vaikų artimuosius;

    Projekto trukmė – 2023 m. vasario – lapkričio mėn. (išskyrus liepos ir rugpjūčio mėn.).

    Iššūkį priėmė ir dalyvauti projekte ryžosi pirmos klasės mokiniai su klasės mokytoja Danute Ivanauskiene ir socialine pedagoge Dalia Orlakiene.  Projektas pradėtas vykdyti vasario mėnesį. Komanda ,,Amsiuko draugai“ kiekvieną mėnesį gaudavo užduotis, kurias atlikdavo pasitelkdami žinias, įgūdžius, kūrybiškumą, savarankiškumą. Mokiniai gilinosi į pagrindinius saugaus eismo reikalavimus, atšvaitų segėjimą, eismo reguliavimą, šviesoforų signalų reikšmes, perėjimo per gatvę taisykles. Būdami gatvėje siekė numatyti grėsmes ir pavojus, mokėsi jų išvengti, pakartojo eismo dalyvių pareigas įvykus eismo įvykiui, atliko užduotį laisva tema, susijusią su saugiu eismu ir sauga.

  Po vasaros atostogų grįžę į mokyklą ,,Amsiuko draugai“ vėl tęsė saugaus eismo projekto įgyvendinimą. Nagrinėdami rugsėjo mėnesio temą ,,Saugiai į mokyklą, saugiai į namus“ mokiniai pakartojo saugaus elgesio gatvėje ir kelyje taisykles ir organizatoriams išsiuntė ,,Antrokų laišką“. Spalio mėnesį paskelbta tema kvietė įsigilinti, kokios yra keleivių pareigos keliaujant viešuoju transportu. Kūrybiškai atlikta užduotimi džiaugiamės antrokų klasės stende I aukšto koridoriuje.

Mokytis kartu smagiau.

 

Pradinių klasių mokytoja metodininkė  Danutė Ivanauskienė

Socialinė pedagogė metodininkė Dalia Orlakienė