Respublikinio/tarptautinio bendrojo lavinimo mokyklų mokinių socialinio – kūrybinio projekto „Aš žmogus tarp žmonių“ dalyviai

Projektą organizavo Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija ir Kelmės švietimo pagalbos tarnyba. Projekto idėjos autorė Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė Dalia O.

Projekto idėją atspindi šios mintys: ,,Yra tik viena vertybė – tai žmogaus ryšys su žmogumi“  (A. de Sent Egziuperi).

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti mokinius išsakyti savo mintis apie bendravimą, tarpusavio santykius namuose, mokykloje, socialiniuose tinkluose  bei sukurti piešinį atskleidžiantį tarpusavio santykių bei bendravimo svarbą. Įgyvendinant šiuos uždavinius – ugdyti mokinio socialines ir asmenines ir dalykines kompetencijas, skatinti pozityvius mokinių tarpusavio santykius, ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus, plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ir užsienio ugdymo įstaigų, ugdant mokinių socialinius ir kūrybinius įgūdžius.

Projekte dalyvavo ne tik gimnazijos, bet ir Vaiguvos skyriaus mokiniai, paskatinti mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų.

Džiaugiamės mokinių darbais.

Socialinė pedagogė Dalia O.