PROJEKTAS UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS SPORTO SALĖS KAPITALINIS REMONTAS


Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupei buvo pateikta vietos projekto paraiška, kurios tikslas – atnaujinti Užvenčio gimnazijoje sporto salę, skirtą visiems Užvenčio miesto gyventojams, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui bei vietos bendruomenei.

Užvenčio Šatrijos Raganos direktorius Albertas Pumputis buvo atsakingas už bendravimą su VPS vykdytoja ir Agentūra dėl vietos projekto paraiškos. Planuojamos sporto salės atnaujinimo  išlaidos grindžiamos pagal Aprašą, skirtą VPS priemonei „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9, patvirtintą Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos 2020 m. gegužės 20 d. sprendimu Nr. 4. Paramos lyginamoji dalis 80 proc. Projektas įgyvendintas pareiškėjo, kuris iki paraiškos pateikimo registruotas ir veikia VVG teritorijoje daugiau kaip 10 metų. Gimnazijos projekto partneriais tapo Kelmės rajono savivaldybės administracija, Kelmės rajono Užvenčio miestelio bendruomenė ,,Venta”.

Šis projektas atitinka priemonės tikslą – gerinti gyvenimo kokybę Kelmės rajono kaimiškose vietovėse, kurti palankią aplinką socialinei ir ekonominei veiklai VVG teritorijoje. Atnaujinus sporto salę, tikimasi,  kad  pagerės Užvenčio miesto gyventojų, ypatingai jaunimo, gyvenimo kokybė, užtikrinanti jiems galimybę turiningai ir aktyviai leisti laisvalaikį.

Buvo įgyvendintas vietos projekto veiksmų planas. Nustačius sporto salės remonto poreikį buvo atlikta Užvenčio miestelio gyventojų tikslinė apklausa. Projekto įgyvendinimas prasidėjo nuo viešųjų pirkimų dokumentų rengimo, derinimo bei pirkimo procedūrų vykdymo (planuojama trukmė iki 4 mėn.), toliau buvo vykdomi suplanuoti sporto salės remonto darbai, (planuojama trukmė iki 12 mėn.), projekto pabaigoje planuojama su partneriais suorganizuoti atidarymo renginį – sporto šventę, parengti galutinius atsiskaitymo dokumentus, ataskaitas (planuojama trukmė iki 6 mėn.). Visi projekto pasirengimo ir įgyvendinimo darbai buvo atlikti per 22 mėnesius. Pagal pasirašytą 2023 m. balandžio 7 d. Rangų darbo sutartį ,,Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos sporto salės kapitalinis remontas“ darbai buvo pradėti nuo 2023 metų liepos 5 d., juos atliko UAB ,,Inovasta”. Projektavimo darbus atliko MB ,,5 architektai”.

Projekto partnerio Kelmės rajono savivaldybės administracijos skirtos lėšos buvo skirtos  projekto techninio projekto ir dalies rangos darbų atlikimui. Pagal numatytą projekto tikslą buvo atnaujinta gimnazijos sporto salė, skirta visiems Užvenčio miestelio ir gimnazijos bendruomenės nariams. Įgyvendinant numatytus uždavinius, buvo suremontuotos sporto salės 392 kv/m sienos jas tinkuojant ir dažant bei pakeistos 210 kv/m lubos.

Netrukus sporto salėje bus vykdoma ugdomoji ir neformalaus švietimo veiklos. Įgyvendinus šį projektą planuojamos miestelio bendruomenės fizinio aktyvumo veiklos bei bendri gimnazijos ir vietos gyventojų sportiniai renginiai.