PATYRIMINIO UGDYMO DIENA PRADINĖSE KLASĖSE

      Spalio 28 dieną pradinėse klasėse vyko patyriminio ugdymo diena, kurios metu pirmos klasės mokiniai atliko du tyrimus. Pirmasis – medžiagų tirpumo tyrimas. Jo tikslas – išsiaiškinti, kokios medžiagos tirpsta vandenyje, kokios ne. Tyrimui buvo naudojamas cukrus, druska, miltai, kakava, pipirai, soda, krakmolas. Atlikę tyrimą mokiniai nustatė, kad vandenyje tirpsta cukrus, druska, soda ir kakava, o netirpsta miltai, pipirai ir krakmolas. Antras tyrimas –  kaip pasikeičia medžiagos jas deginant. Mokiniai degino popierių, medieną, siūlą, plastiką, gumą ir smėlį. Tyrimo rezultatas: popierius dega, skleidžia šilumą ir virsta pelenais; medis dega, skleidžia šilumą ir virsta anglimi; plastikas lydosi; siūlas nuolat gęsta ir skleidžia specifinį kvapą; guma dega, rūksta, skleidžia specifinį kvapą; smėlis nedega ir gesina ugnį.

Antros klasės mokiniai  atliko 3 tyrimus: Medžiagų kitimas jas deginant. Bestuburių tyrinėjimas. Pažintis su slieku. ir Sėklų tyrimas. Jų metu mokiniai susipažino su popieriaus, gumos, vilnos, medžio kitimu, kai jas degini. Tyrinėdami sėklas, suprato iš kokių dalių jos sudarytos, ko reikia, kad sėklos greičiau dygtų. Patys išsikasę sliekų, juos apžiūrėjo per lupą, susipažino su slieko sandara, matavo jų ilgius, stebėjo sliekų judėjimą.

Trečios klasės mokiniai atliko tris tyrimus. Pirmas tyrimas: Bestuburių tyrinėjimas. Pažintis su slieku. Tyrimo metu mokiniai susipažino  su artimojoje aplinkoje gyvenančiais bestuburiais – sliekais: kūno sandara, gyvenimo būdu, aptarė sliekų gamtinę ir praktinę reikšmę ir suprato, kad gamtoje visi organizmai susiję ir yra naudingi. Antrojo tyrimo metu „Vandens būsenų kitimas“, mokiniai mokėsi skirti skystąją, kietąją ir dujinę vandens būsenas, stebėjo jų kitimus priklausomai nuo temperatūros pokyčių, išmoko matuoti vandens temperatūrą, fiksavo ir  palygino temperatūros rodmenis. Trečiuoju tyrimu „Vandens apytakos ratas“ išmoko paprasčiausiomis priemonėmis pademonstruoti vandens apytakos ratą, suprato apytakos principą ir jo svarbą gamtai.


Ketvirtos klasės mokiniai atliko „ Medžiagų (kūnų) tamprumo“ tyrimą, kurio metu mokiniai susipažino  su įvairių medžiagų savybėmis ir jų praktiniu taikymu. Suprato, kad medžiagos, būdamos skirtingo tamprumo, pailgėja ir grįžta į pradinę padėtį dėl veikiančios tamprumo jėgos. Antras tyrimas „ Ką gali judantis oras ir vanduo?“. Atlikus tyrimą mokiniai suprato, kaip judantis oras ir tekantis vanduo gali priversti judėti kitus daiktus ir kad vienas kūnas gali perduoti energiją kitam kūnui. Atlikus trečią tyrimą „Trinties jėgos“, mokiniai suprato, kad tarp paviršiaus ir kūno, kuriuo jis juda, atsiranda trinties jėga ir išsiaiškino, kad kūno judėjimui turi įtakos paviršius, kuriuo jis juda. Išmoko sieti trinties jėgą su saugiu eismu, gyvenimiškomis situacijomis.

Pradinių klasių mokytoja                                                  E. Anglickienė