Padėkos diena ,,Gal jūs sutikot meilę?“

       ,,Meilė – tokia didelė, kad gali apglėbti visą pasaulį, ji tokia graži, kad jos visi trokšta ir ja gėrisi, ji tokia tyra, kaip ašara, ji tokia visagalė, kad gali pakeisti žmogų, jo poelgius, ji žmogų gali motyvuoti geriems darbams….. ”. Šiais žodžiais Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje gruodžio 21 d. prasidėjo Padėkos šventė ,,Gal jūs sutikot meilę?“, kurią organizavo ir vedė etikos, tikybos mokytoja metodininkė Nijolė Partauskienė kartu su 6- 8, I – III g klasių mokiniais. Joje dalyvavo gimnazijos bendruomenė, svečiai.

      Šios išskirtinės šventės nekantriai ir su maloniu virpuliu širdyje laukė kiekvienas bendruomenės narys. Gimnazijos gyvenimo tempas yra be galo spartus, todėl ši prasminga diena – Padėkos diena – privertė mus stabtelėti, apsidairyti aplinkui, susivokti savo mintyse, įvertinti nuveiktus darbus, padėkoti vienas kitam už teikiamą pagalbą, paramą, palaikymą.

     Renginio vedėjai sakė, kad šiame pašėlusiame bėgime, besibaigiant metams ir artėjant Didžiosioms šventėms, daug ką pradedame vertinti ir branginti, skleidžiame aplink save gėrį ir meilę. Sveikinimo žodį tarė šios šventės sumanytojas ir globėjas, gimnazijos direktorius Albertas Pumputis, gražių prasmingų žodžių susirinkusiems negailėjo šventėje dalyvavę svečiai: Užvenčio kultūros centro direktorė Odeta Kuličauskienė, kunigas klebonas Aivaras Jurgilas, Užvenčio seniūnijos seniūnas Linas Mačernis, gimnazijos rėmėjai Vilma ir Gintaras Baškiai, Irena ir Juozas Spudžiai. Gimnazijos direktorius A. Pumputis dėkojo šventėje nedalyvavusiems rėmėjams: V. ir A. Jokšams, I ir A. Vaupšams, M. A. KnyzeliamsV. Adomaitienei ir A. Stanelienei. Jie buvo pasveikinti garsiais plojimais.

    Šventinę nuotaiką ir muzikinius kūrinius dovanojo Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos muzikos skyriaus jaunieji muzikantai ir dainininkai, svečiai iš Užvenčio kultūros centro: Algimantas Butnorius, Arijus Ivaškevičius, Jurgita Mickevičienė.

    Visus metus šalia matėme ir jautėme tuos žmones, kurie mus džiugino nuveiktais darbais, dėl kurių galėjome džiaugtis geresniu ir jaukesniu gyvenimu gimnazijoje. Gimnazijos direktorius A. Pumputis padėkos raštus įteikė žmonėms už jų rūpestį, nuoširdų darbą, idėjų palaikymą. 

   Gimnazijos tarybos pirmininkė Edita Kazlauskienė įteikė sergančios 1 kl. mokinės Rugilės tėveliui, dalyvavusiam šventėje, gimnazijos bendruomenės paramą – dovaną Zuikį su maišeliu, kuriame buvo 3130 eur., linkėjo Rugilei kuo greičiau pasveikti ir grįžti į mokyklą.

     Ši graži šventė ne tik pakvietė visus į tylą, bet ir savo gyvenimo apmąstymą, susikaupimą, pagalbą, džiaugsmą, kad visada ištiestume pagalbos ranką, suprastume, gerbtume, saugotume, brangintume ir mylėtume…

                                                                          

                                                                          Lietuvių k. ir literatūros mokytoja Jolanta Venckienė