020 metų balandžio mėnesį mūsų gimnazija tapo programos „Olimpinė karta„ nariais. Šis respublikinis projektas skirtas skleisti Olimpinius idealus ir vertybes gimnazijos bendruomenei, aktyviau įtraukti bendruomenės narius į aktyvią sportinę veiklą. Projekto tikslas – per sportą ugdyti harmoningą žmogų, sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus, rūpintis žmogaus orumo išsaugojimu.

Programos koordinatorius – Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas Aidas Juozapavičius. Programos koordinacinės grupės nariai: Mokyklos direktorius Albertas Pumputis, Socialinė pedagogė metodininkė  Dalia Orlakienė, Technologijų vyresnysis mokytojas Mintautas Kazlauskas, Biologijos mokytoja metodininkė Vilma Petrikienė.