_________________________

Kelmės rajono
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

 

Biudžetinė įstaiga.
Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre.
Kodas 190092914

 

P. Višinskio 5, Užventis, Kelmės r.
tel/fax.: (8 427) 57350
el.paštas: info@uzvenciogimnazija.lt

_________________________

                 Pamokų laikas

 

          1.  8.00 – 8.45

          2.  8.55 – 9.40

          3.  10.00 – 10.45

          4.  11.05 – 11.50

          5.  12.10 – 12.55

          6.  13.05 – 13.50

          7.  14.00 – 14.45

          8.  14.55 – 15.40

_________________________

    

     

Tarptautinio švietimo įstaigų bendruomenių
ekologinio - socialinio švietimo projektas
,,SAULĖTO ORANŽINIO TRAUKINIO KELIONĖ"
 

Šių dienų mokytojas kiekvieną dieną ieško naujų mokymo metodų, kurie mokiniui būtų priimtiniausi, įdomiausi ir didintų mokymosi motyvaciją. Integruotos pamokos (mokomųjų dalykų integracija) – vienas iš mokymo metodų, kuris didina mokinių motyvaciją, skatina mokinių kūrybiškumą bei aktyvų dalyvavimą pamokose. 

Gimnazijos informacinių technologijų mokytojas Arūnas R. ir socialinė pedagogė Dalia O. skatindami mokinių aktyvumą, siekdami, kad įgytos žinios ir supratimas, gebėjimai ir nuostatos sudarytų  visumą, padedančią mokiniui įgyti informacinio technologinio raštingumo ir socialinės kompetencijos pagrindus, organizavo integruotą informacinių technologijų ir socialinių įgūdžių pamokas, skirtas saugaus interneto dienai, 5 ir 6 klasių mokiniams.

Pamokoje mokiniai išsakė savo patirtį, analizavo situacijas, žiūrėjo filmuką ,,Tūkstantis draugų“ (rekomenduojamą www.draugiškasinternetas.lt), kalbėjo apie bendravimą su internetiniais draugais, asmeninius duomenis ir jų apsaugą, elektroninius laiškus, internetinius žaidimus, elektronines patyčias.

Mes, mokytojai, siekėme, kad mokiniai apmąstytų ir išreikštų savo pastebėjimus, apie elgesį virtualioje ir realioje erdvėje, išsiaiškintų ir suvoktų, ką daro gerai, o ką gal būt reikėtų keisti.

Aptariant pamoką mokiniai sakė, kad ši pamoka leido jiems aktyviau įsitraukti į pamoką, priminė jau žinomus dalykus, bei pasipildė savo žinių bagažą naujais jiems dar nežinomais dalykais.  

Pabaigti norisi C. Rogers mintimis ,,Fermeris negali priversti želmens augti ir dygti iš sėklos. Jis tik gali sudaryti palankias sąlygas, kad sėkla atskleistų slypinčias joje galimybes. C. Rogers.

Informacinių technologijų mokytojas Arūnas Romanovas
Socialinė pedagogė Dalia Orlakienė