_________________________

Kelmės rajono
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

 

Biudžetinė įstaiga.
Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre.
Kodas 190092914

 

P. Višinskio 5, Užventis, Kelmės r.
tel/fax.: (8 427) 57350
el.paštas: info@uzvenciogimnazija.lt

_________________________

                 Pamokų laikas

 

          1.  8.00 – 8.45

          2.  8.55 – 9.40

          3.  10.00 – 10.45

          4.  11.05 – 11.50

          5.  12.10 – 12.55

          6.  13.05 – 13.50

          7.  14.00 – 14.45

          8.  14.55 – 15.40

_________________________

    

     

Tarptautinio švietimo įstaigų bendruomenių
ekologinio - socialinio švietimo projektas
,,SAULĖTO ORANŽINIO TRAUKINIO KELIONĖ"
 

Popiežius Jonas Paulius II 1992 metais vasario 11-tąją paskelbė Pasauline ligonių diena. Nuo šios datos šią dieną mini visas krikščioniškasis pasaulis.

Gimnazijos mokytojai, mokiniai, visuomenės sveikatos priežiūros ir pagalbos mokiniui specialistai kasmet įvairiomis progomis aplankydavo Liolių socialinės globos namų Užvenčio padalinio gyventojus ir dirbančiuosius. Šiuo metu negalėdami to padaryti realiai, perkėlėme tai į virtualią erdvę. Puoselėdami geranoriškumą, empatiją, atjautą, skatindami įsitraukti vaikus ir jaunimą, kitus bendruomenės narius į paramos, pagalbos silpnesniam, sergančiam, iniciatyvų dalyvavimą, gimnazijoje organizavome akciją ,,Sveikas – tai turtingas 2021”.  Nuotoliniu būdu 5-7 klasių mokiniai, paskatinti  klasės auklėtojų, lietuvių kalbos ir literatūros bei dailės mokytojų kartu su sveikatos priežiūros specialist ir socialine pedagoge kūrė skrajutes su palinkėjimais, klasės valandėlėse reflektavo tema ,,Sveikata. Jos saugojimas, tausojimas”.

Pasaulinę ligonių dieną  Liolių socialinės globos namų Užvenčio padalinio gyventojams ir dirbantiesiems (virtualiai) išsiųsti mokinių palinkėjimai – artimųjų, šalia esančiųjų dėmesio ir pagarbos, meilės ir palaikymo bei Dievo palaimos.

Sveikatos priežiūros specialistė Nemira Rimdeikienė
Socialinė pedagogė Dalia Orlakienė