_________________________

Kelmės rajono
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

 

Biudžetinė įstaiga.
Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre.
Kodas 190092914

 

P. Višinskio 5, Užventis, Kelmės r.
tel/fax.: (8 427) 57350
el.paštas: info@uzvenciogimnazija.lt

_________________________

                 Pamokų laikas

 

          1.  8.00 – 8.45

          2.  8.55 – 9.40

          3.  10.00 – 10.45

          4.  11.05 – 11.50

          5.  12.10 – 12.55

          6.  13.05 – 13.50

          7.  14.00 – 14.45

          8.  14.55 – 15.40

_________________________

    

     

Tarptautinio švietimo įstaigų bendruomenių
ekologinio - socialinio švietimo projektas
,,SAULĖTO ORANŽINIO TRAUKINIO KELIONĖ"

Apie kuklių, bet subtiliai gražių gėlelių - neužmirštuolių kilmę sukurta daug padavimų. Viename jų pasakojama, jog kažkada stačia upės pakrante vaikščiojo įsimylėjėlių porelė. Mergina susižavėjo trapiomis gėlelėmis melsvais žiedais pačiame skardžio pakrašty, ir vaikinas pasišovė jai jų priskinti. Deja, per daug pasilenkė, suklupo ir stačia galva nėrė į upę… Kai banga iškėlė jį į paviršių, stingstančiomis lūpomis jis dar spėjo ištarti: “Neužmiršk manęs!”

Atmintis duota žmogui tam, kad jis,  gyvendamas pagal sąžinėje įrašytus savo tautos istorijos dėsnius įgytų savąjį tapatumą. Tik atminties dėka kaupdamas patirtį ir išskleisdamas geriausias kūrybines galias žmogus gali kurti taikią, ir garbingą savo šalies istoriją.

1991 metų sausio 13 oji. Šios dienos atmintis mūsų gyvenimuose įsirėžia skausminga netekties ir kančios, laisvės troškimo ir mirties patirtimi. Tačiau drauge Sausio 13-oji yra pamoka, kad blogis,  smurtas, brutuali jėga gali būti įveikti taikiu būdu, nors ir pareikalauja itin brangių aukų.

Garsus psihcoterapeutas, pasaulinio garso mąstytojas, humanistas, profesorius Viktoras Franklis, ketverius metus kalėjo nacių koncentracijos stovykloje. Profesorius teigia, jog sunkiausiomis aplinkybėmis žmonės elgiasi kardinaliai skirtingai: vieni paprasčiausiai tampa nuožmiais sutvėrimais, o kiti - šventaisiais. Kodėl taip atsitinka? Garsus humanistas paaiškina, jog viskas priklauso nuo to, kaip kiekvienas žmogus suvokia tikrąją savo gyvenimo prasmę. Svarbiausia tai, jog kiekviena mąstanti būtybė visuomet gali rinktis - gėris arba blogis.

1991 m. sausio 11 dieną prasidėjo atvira SSRS kariuomenės agresija Lietuvos žemėje. Vilniuje jėga užgrobtas Krašto apsaugos departamento administracinis pastatas ir Spaudos rūmai.  Kariškiai, vykdydami jiems duotus nurodymus, vartodami smurtą, šaudė koviniais šaudmenimis, tuščiais išmušamaisiais šaudmenimis iš tankų pabūklų, gynėjus mušė rankomis, kojomis, ginklų buožėmis.

Nuožmi agresija baigėsi Radijo ir televizijos komiteto bei Televizijos bokšto šturmu, naktį iš sausio 12-os į 13-ąją, kai SSRS kariškiai prie Televizijos bokšto nužudė 14 Laisvės gynėjų.

Istorinė atmintis. Kokia ji stipri! Tai jos dėka tris dešimtmečius turime galimybę suvokti, jog GYVENIMAS kuriamas ne ginklu, smurtu ir neapykanta, bet atsakomybe, atsidavimu ir meile. Meile Tėvynei. Meile Laisvei. Meile Bendrystei.

Prisimenant ir pažymint atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 30-metį, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos kūno kultūros mokytojas A. Juozapavičius pakvietė gimnazijos bendruomenę dalyvauti simboliniame pagarbos bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtame pagerbti Sausio 13-osios didvyrius. Mokiniai pagal amžiaus grupes bėgo siūlomus nuotolius. Bėgimo dalyviai  į mobiliuosius telefonus parsisiuntė  „STRAVA“ bėgimo programėles, kuriose buvo fiksuojamas nubėgtas atstumas, laikas ir bėgimo maršrutas. Susumavus rezultatus paaiškėjo, jog pagarbos bėgime sausio 5-11 dienomis dalyvavo 36  1-4, 5-8, Ig-IVg klasių mokiniai ir 11 mokytojų, Kolainių daugiafunkcio centro lankytojai, vadovaujami Dalios Barauskienės.

Šio bėgimo dalyviai nebuvo skatinami varžytis ar siekti kuo aukštesnių rezultatų, tradicija tapusio bėgimo tikslas – skiepyti meilę ir pilietinę pareigą Tėvynei kovoje už jos Laisvę ir Nepriklausomybę.

Nors Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje, kaip ir visose šalies mokyklose neįprastai tylu, tuščia, nesigirdi įprasto šurmulio ir mokinių juoko, Sausio 13 - osios išvakarėse gimnazijos fasadas nušvito Lietuvos trispalvės šviesomis, o langai pasipuošė atminties gėlių - neužmirštuolių žiedais.  Sausio 13 - osios rytą mokinių ir mokytojų namuose langai  dešimčiai minučių nušvito mūsų visų vienybės simboliu - atminimo žvakių šviesomis.

Trisdešimt metų sausis daugumai iš mūsų nebėra tik antras žiemos mėnuo. Sausis mums - bendrystė, šviesa ir laisvė. Laisvė kurti, svajoti, tobulėti ir augti.

Žvakių liepsnelės. Neužmirštuolių žiedai.

Mes neužmiršome, kodėl esame laisvi. Vertiname laisvės kovotojų auką, esame dėkingi ir laimingi, kad šiandien galime džiaugtis gyvendami nepriklausomoje Lietuvoje ir švęsti laisvę!

Jūratė Maziliauskienė
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija