_________________________

Kelmės rajono
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

 

Biudžetinė įstaiga.
Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre.
Kodas 190092914

 

P. Višinskio 5, Užventis, Kelmės r.
tel/fax.: (8 427) 57350
el.paštas: info@uzvenciogimnazija.lt

_________________________

                 Pamokų laikas

 

          1.  8.00 – 8.45

          2.  8.55 – 9.40

          3.  10.00 – 10.45

          4.  11.05 – 11.50

          5.  12.10 – 12.55

          6.  13.05 – 13.50

          7.  14.00 – 14.45

          8.  14.55 – 15.40

_________________________

    

     

Tarptautinio švietimo įstaigų bendruomenių
ekologinio - socialinio švietimo projektas
,,SAULĖTO ORANŽINIO TRAUKINIO KELIONĖ"

Informuojame, kad Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 9 d. Nr.A-1051 įsakymu „DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. SPALIO 23 D. ĮSAKYMO NR. A-1014 „DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. SPALIO 14.D ĮSAKYMO NR. A-990 „DĖL COVID-19 PREVENCIJOS PRIEMONIŲ TAIKYMO KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE“ PAKEITIMO “ 3.2, 3.3 PUNKTŲ NUOSTATŲ PAKEITIMO“ nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki lapkričio 29 d. ugdymo procesas 5–8 ir I-IV gimnazijos klasėms organizuojamas derinant nuotolinį su kasdieniu būdu pagal patvirtintus tvarkaraščius.

1-4 klasių mokiniai mokosi kontaktiniu būdu, savo klasėse.

Muzikos skyriaus užsiėmimai vykdomi derinant kasdieni ir nuotolini mokymo būdus.

Linkime visiems saugoti sveikata ir bendrauti nuotoliniu būdu. Laikytis saugaus atstumo kasdienio (kontaktinio) mokymo metu ir kitų būtinu visuomenės sveikatos saugos, higienos sąlygų.
Prašome supratingumo ir bendradarbiavimo su gimnazijos vadovais, mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, esant bet kokiems neaiškumams kreiptis į gimnaziją.

Direktorius Albertas Pumputis