_________________________

Kelmės rajono
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

 

Biudžetinė įstaiga.
Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre.
Kodas 190092914

 

P. Višinskio 5, Užventis, Kelmės r.
tel/fax.: (8 427) 57350
el.paštas: info@uzvenciogimnazija.lt

_________________________

                 Pamokų laikas

 

          1.  8.00 – 8.45

          2.  8.55 – 9.40

          3.  9.50 – 10.35

          4.  11.05 – 11.50

          5.  12.05 – 12.50

          6.  13.00 – 13.45

          7.  13.55 – 14.40

          8.  14.50 – 15.35

_________________________

    

     

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaiga Šiaulių lopšelis–darželis „Auksinis raktelis“ kvietė Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojus, švietimo pagalbos specialistus dalintis gerąja patirtimi, ugdant specialiųjų poreikių vaikus. Kiekvienas dalyvis parodai turėjo pateikti vieną savo sukurtą priemonę.

Parodos tikslas: dalintis gerąja švietimo pagalbos specialistų ir pedagogų, dirbančių su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, patirtimi.

Uždaviniai: vykdyti švietimo pagalbos specialistų ir pedagogų patirties sklaidą, pristatyti švietimo pagalbos specialistų ir pedagogų parengtas (ar sukurtas) pažangias ugdymo priemones, idėjas, naujienas.  Sukurti pedagogų idėjų katalogą, padėsiantį lavinti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kalbinius, pažintinius gebėjimus per percepcinius pojūčius.

Sukurtą mokymo(si) priemonę ,,Spalvos ir formos“ parodai pateikė gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė Dalia O. Priemonė skatina ugdytinius įdėmiai įsižiūrėti, įsiminti, palyginti, įvardinti ir sugrupuoti, lavinamas ugdytinio pastabumas, atmintis, smulkioji motorika, rankos akies koordinacija, plečiamas žodynas, kalbiniai įgūdžiai. Vaikas atpažįsta ir įvardina spalvas bei formas per percepcinius pojūčius.

Virtualią priemonių parodą jau galima lankyti Šiaulių lopšelio–darželio „Auksinis raktelis“ tinklalapyje www.auksinisraktelisld.lt. Paroda veiks neribotą laika, kad pedagogai iš jos galėtų, kai tik prireiks, gauti ugdymo idėjų ir patirties.