_________________________

Kelmės rajono
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

 

Biudžetinė įstaiga.
Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre.
Kodas 190092914

 

P. Višinskio 5, Užventis, Kelmės r.
tel/fax.: (8 427) 57350
el.paštas: info@uzvenciogimnazija.lt

_________________________

                 Pamokų laikas

 

          1.  8.00 – 8.45

          2.  8.55 – 9.40

          3.  10.00 – 10.45

          4.  11.05 – 11.50

          5.  12.10 – 12.55

          6.  13.05 – 13.50

          7.  14.00 – 14.45

          8.  14.55 – 15.40

_________________________

    

     

Tarptautinio švietimo įstaigų bendruomenių
ekologinio - socialinio švietimo projektas
,,SAULĖTO ORANŽINIO TRAUKINIO KELIONĖ"

Tarptautinį projektą organizavo Akmenės rajono Akmenės gimnazija. Projekto tikslas – puoselėti lietuvių kalendorinių švenčių papročius. Uždaviniai: skatinti mokinius domėtis Velykų papročiais, mokinių bendradarbiavimą, pagalbą mažiau gabiems mokiniams, sudaryti sąlygas mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių įsilieti į bendrą mokyklos gyvenimą, tampant komandos dalimi, prisiimant pareigas ir atsakomybę, vykdyti mokytojų gerosios patirties sklaidą, bendradarbiaujant su kitomis šalies  ugdymo įstaigomis bei lituanistinėmis mokyklomis, supažindinti su projektiniais darbais visuomenę, publikuojant juos internetinėje erdvėje ir Akmenės rajono Akmenės gimnazijoje, renginio metu.

Projekte kviesti dalyvauti priešmokyklinio amžiaus vaikai, bendrojo lavinimo ir specialiųjų mokyklų 1–8 klasių mokiniai. Vaikus projektui galėjo ruošti mokytojai, auklėtojai, švietimo pagalbos specialistai. Belaukdami Velykų atostogų į kūrybinių puošmenų kūrimą, paskatinti gimnazijos socialinės pedagogės Dalios O., įsijungė keturi pirmos, trečios ir  ketvirtos klasės mokiniai. Mokiniai susipažinę su Velykų papročiais, kūrė savo kompoziciją, savaip išmargindami ,,kiaušinius“. Su kūrybiniu darbu galima susipažinti nuotraukoje. Ataskaita apie vykdytą veiklą išsiųsta organizatoriams.

Visiems dalyviams elektroniniu paštu bus išsiųstos padėkos, Akmenės rajono Akmenės gimnazijos pažyma apie pedagogų vykdytą veiklą.