_________________________

Kelmės rajono
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

 

Biudžetinė įstaiga.
Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre.
Kodas 190092914

 

P. Višinskio 5, Užventis, Kelmės r.
tel/fax.: (8 427) 57350
el.paštas: info@uzvenciogimnazija.lt

_________________________

                 Pamokų laikas

 

          1.  8.00 – 8.45

          2.  8.55 – 9.40

          3.  9.50 – 10.35

          4.  11.05 – 11.50

          5.  12.05 – 12.50

          6.  13.00 – 13.45

          7.  13.55 – 14.40

          8.  14.50 – 15.35

_________________________

    

     

 

Sausio 5-7 dienomis gimnazijoje 16 įvairių dalykų mokytojų dalyvavo  mini mokymų kvalifikacijos tobulinimo programoje „MOKYMOSI MOTYVACIJOS STIPRINIMAS“. Šia, mokymosi motyvacijos stiprinimo programa buvo siekiama supažindinti mokytojus su mokymosi motyvacijos ugdymo procese svarba, šiuolaikiniais mokinių mokymosi motyvacijos teoriniais pagrindais bei praktinėmis mokinių motyvavimo galimybėmis. Mokytojai buvo skatinami suprasti mokinių mokymosi motyvacijos veiksnius, išmokti juos atpažinti, įvertinti bei, reikalui esant, juos koreguoti atsižvelgiant į individualius mokinių ugdymo(si) ir psichologinius poreikius. Mokymų metu daug dėmesio buvo skiriama praktikai ir individualių atvejų aptarimui ir analizavimui. Programoje  buvo numatytos ir individualios konsultacijos. Mokymų pabaigoje, mokymų metu įgytų žinių pritaikymui ir refleksijai, mokytojai turėjo parengti mokinio/mokomojo dalyko motyvacijos skatinimo priemonių planą.