_________________________

Kelmės rajono
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

 

Biudžetinė įstaiga.
Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre.
Kodas 190092914

 

P. Višinskio 5, Užventis, Kelmės r.
tel/fax.: (8 427) 57350
el.paštas: info@uzvenciogimnazija.lt

_________________________

                 Pamokų laikas

 

          1.  8.00 – 8.45

          2.  8.55 – 9.40

          3.  9.50 – 10.35

          4.  11.05 – 11.50

          5.  12.05 – 12.50

          6.  13.00 – 13.45

          7.  13.55 – 14.40

          8.  14.50 – 15.35

_________________________

    

     

 

Lapkričio- gruodžio mėnesiais gimnazijoje vyko  platusis veiklos kokybės vertinimas. Mokytojai individualiai vertino mokyklos veiklą pagal visus veiklos rodiklius, naudodamiesi rodiklių paaiškinimais ir remdamiesi savo nuomone bei patirtimi.  Su vertinimo  rezultatais mokytojai supažindinti tarybos posėdyje.  Posėdžio  dalyviai mokėsi arba tobulino „rodiklių skaitymo“, problemos įvardijimo, problemų krepšelio sudarymo įgūdžius. Parengtas ,,problemų krepšelis“, nustatyti priežastiniai ir pasekminiai rodikliai: grupių atstovai pristatė  darbus, paskelbė problemą, trumpai nusakė „sprendimo laukus“, akcentuodami rodiklių ryšius, įvardijo „Achilo kulną“, trumpai paaiškino, kokiais būdais būtų galima identifikuoti problemas ir jas spręsti. Kitos grupės uždavė klausimus, dalyvavo diskusijoje.

Veiklos kokybės vertinimo grupė (vadovė Dalia Orlakienė) parengė vertinimo srities apibrėžimą, sukūrė giluminio vertinimo koncepciją: susitarta dėl vertinimo tikslų, paskirties ir formos. Išsiaiškinta, kuriuos klausimus ištirti bei numatyti asmenys, kuriuos palies vertinimas.