Muzikos skyriaus mokiniai festivalyje „MUZICA DIVINA“

2022 metų spalio 28 dieną Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos muzikos skyriaus vokalinis ansamblis „Melodija“ dalyvavo jau tryliktą kartą suorganizuotame  tarptautiniame  sakralinės muzikos festivalyje „MUZICA DIVINA“. Festivalis vyko Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Festivalio dalyviai išklausė Šv. mišias, paskui pasirodė patys, bei pasiklausė kitų dalyvių atliekamų  dainų ir giesmių. Dalyvavimas festivalyje skatina meno plėtrą, sudaro sąlygas talentingiems vaikams realizuoti kūrybinę veiklą sakralinės muzikos žanre, suteikia vaikams įvairiapusį asmenybinį ir sociokultūrinį augimą, sąlygoja meninę brandą, ugdo mokinių bendrakultūrinę kompetenciją. Visi festivalio dalyviai sulaukė nuoširdžių padėkų ir saldžių paskatinimo dovanėlių iš organizatorių. 

Muzikos mokytoja     E. Lukšaitė