Mokyklinis ugdymo karjerai projektas ,,Gegužės mėnuo-karjeros mėnuo „

      Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje gegužės mėnesį vykdytas mokyklinis ugdymo  karjerai projektas ,,Gegužės mėnuo-karjeros mėnuo „, kurio tikslas -skatinti mokinių domėjimąsi įvairiomis profesijomis bei lavinti socialinius įgūdžius, dalykines, asmenines ir karjeros kompetencijas.

     Į projekto veiklų planavimą ir vykdymą įsitraukė visa gimnazijos bendruomenė: mokiniai, klasių auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai, administracija, karjeros specialistės, mokinių tėvai.

      Informacija apie vykdomas ir įvykdytas veiklas viešinta gimnazijos facebook paskyroje.

      Mokiniai dalyvavo karjeros galimybių mugėje, festivalyje, pažintinėse išvykose, susitikimuose, klasės valandėlėse netradicinėse erdvėse, kultūrinėse- edukacinėse veiklose, akcijoje, viktorinoje, kur realiai galėjo prisiliesti prie mažiau žinomos profesijos, darbo ar pareigybės.

       Karjeros specialistės dalinosi gerąja patirtimi, metodine veiklos medžiaga Kelmės rajono švietimo pagalbos tarnybos organizuotame susitikime su Kelmės rajono ugdymo įstaigų karjeros specialistais.

       Vyresniųjų klasių mokinių tėvams organizuota nuotolinė informacinė valanda bei gimnazijos facebook paskyroje  pasidalinta atmintine kaip padėti vaikui dėl streso prieš egzaminą įveikimo ir vaikų palaikymo, lankstuku apie ugdymą karjerai gimnazijoje.

        Vykdomomis veiklomis su mokinių tėvais įsiliejome į nacionalinę profesinio veiklinimo iniciatyvą ,,Šok į tėvų klumpes 2024″, kuri šiemet vyko jau dešimtąjį kartą. Trečiokai svečiuose sulaukė Dijos mamos Daivos, kuri papasakojo ir parodė, ką veikia manikiūrininkė. Ketvirtokės Elijos mama Simona mokinius pakvietė į dailės kabinetą ir supažindino su mokytojo profesija bei organizavo kūrybines dirbtuvėles. Susipažinti su girininko profesija antrokai vyko į girininkiją, kur Mėjos mama Diana supažindino su darbe naudojama įranga, veikla.

         5-7 klasių mokiniai varžėsi viktorinoje ,, Profesijų labirintas“.

         Pirmą kartą mokinių seimelio iniciatyva gimnazijoje startavo akcija ,,Kuo būsiu užaugęs“, kvietusi į gimnaziją atvykti apsirengus norimos, patinkančios profesijos apranga. Akcijai pasibaigus  džiaugėmės galėdami pasakyti, kad ugdome mokytojus, sportininkus, gydytojus, girininkus, policininkus… O mokiniai tikino, kad ,,pirmas blynas nebuvo prisvilęs“ ir kitąmet akciją taip pat reiktų įtraukti į planą, skatinant mokinius pagalvoti apie būsimą profesiją.

         Įvairiomis, aktyviomis projekto veiklomis siekėme, kad mokiniai ne tik įgytų žinių, bet ir patirtų, išbandytų bei ,,pasimatuotų“ profesijas.

        Mokiniai teigė, kad šios veiklos buvo ,,įdomios ir įtraukiančios“, ,,privertė susimąstyti, kuo norėčiau būti užaugęs“, ,,praplėtė mano žinias apie norimą profesiją“.

         Baigiamajame renginyje džiaugėmės ir dėkojome visiems, kurie savo žiniomis, patirtimi, idėjomis, veiklomis prisidėjo, kad projektas būtų įgyvendintas.

        Nuoroda į puslapį https://www.facebook.com/uzvenciosrg/

 

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos

Karjeros specialistės Dalia Orlakienė, Ilona Kučinskienė