Lietuvos moksleivių sąjungos XXXII neeilinė asamblėja

Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijoje sausio paskutinį savaitgalį vyko Lietuvos moksleivių sąjungos XXXII neeilinė asamblėja, į kurią susirinko respublikos moksleiviai. Mūsų gimnaziją atstovavo ir pasiūlymus asamblėjoje teikė gimnazijos mokinių prezidentė Justina M. Be įvairių moksleiviams aktualių klausimų aptarimo asamblėjai pateiktos ir dvi rezoliucijos.

Forumo metu mokinių savivaldų atstovai kėlė kompetencijas dalyvaudami paskaitose, klausydami pranešimų, dalydamiesi patirtimi ir diskutuodami jiems aktualiais klausimais, taip pat darbo grupėse gilino žinias bei teikė pasiūlymus dokumentams. Asamblėjoje bus svarstoma rezoliucija dėl sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos įgyvendinimo. Šioje rezoliucijoje moksleiviai ragino Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją imtis veiksmų dėl sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos įgyvendinimo ugdymo įstaigose.    Kita rezoliucija, kurią aptarė moksleiviai – dėl karjeros ugdymo kokybės gerinimo Lietuvoje. Joje LMS skatino Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybes, Lietuvos karjeros specialistų asociaciją, Lietuvos mokyklas atkreipti dėmesį į esamą situaciją ir vyraujančias problemas karjeros ugdymo srityje.

Forumu buvo siekiama puoselėti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp mokinių savivaldų.

Mokinių seimelio kuratorė