Jaunimo projektas ,,Be žalingų įpročių – ateitis šviesesnė“

         Tikslas: stiprinti mokinių motyvaciją sveikai gyventi, formuojant jų vertybines nuostatas, skatinant tikslingą tarpusavio bendradarbiavimą leidžiant laisvalaikį bei mažinant rizikingą elgesį, ugdyti asmenį motyvuotą sveikai gyventi.

Uždaviniai:

  • Ugdyti kritinį mąstymą, atsakomybę už savo veiksmus;
  • Skatinti sveiko ir turiningo gyvenimo nuostatų ir įgūdžių ugdymąsi.

Pagrindinė mintis, idėja – sudaryti sąlygas jaunimui, mokiniams aktyviai veikti, taip sudarant galimybę surasti priešpriešą žalingiems įpročiams. Keisti jaunimo požiūrį, siekiant atrasti asmeniui naudingus dalykus: aktyvų, sveiką gyvenimo būdą sportuojant, per pokalbius, renginius, kritinio mąstymo ir problemų sprendimo dirbtuves, skatinant pažinti save, šalia esančius draugus, atrandant mėgstamą veiklą.

      Organizuotos veiklos: sporto turnyrai Rudens ir Kalėdų (2), grupiniai užsiėmimai – problemų sprendimo dirbtuvės (1) su projekto partneriais: Kelmės VSB bei Telšių AVKP Kelmės PK, skirti Jaunimo dienai. Jų metu mokiniai dirbo grupėse, kūrė plakatus ant kurių rašė ‘kodėl psichotropinės medžiagos yra gerai ir kodėl psichotropinės medžiagos yra blogai?, kaip sustabdyti jų vartojimą, sprendė galvosūkį, kuris parodo, kad priklausomybės sunku atsikratyti. Suprato, jog psichotropinėse medžiagose yra daugiau blogio negu gėrio. Vykdytas mokinių kūrybinių darbų konkursas ir paroda, Tarptautinei Nerūkymo (negarinimo) dienai.

Gautos projekto lėšos  – 300 eurų.

Projekte dalyvavo 78 7-8 ir gimnazijos I – IV klasių mokiniai.

Projektą rengė Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos mokinių seimelio nariai.

 

Mokinių seimelio kuratorė, socialinė pedagogė metodininkė Dalia Orlakienė