Informacinių technologijų taikymas pamokoje leidžia į ugdymo procesą integruoti įvairius mokomuosius dalykus – tai tarsi integracinė ašis mokant matematikos, pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos, dailės ir kitų dalykų. Plačiau…