Gruodžio 9-oji – Tarptautinė antikorupcijos diena Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje

Tarptautinę antikorupcijos dieną inicijavo ir paskelbė Jungtinės Tautos. Gruodžio 9-oji pasirinkta todėl, kad šią dieną 2003 metais Meridoje (Meksikoje) įvyko aukščiausio politinio lygio konferencija kovos su korupcija problemoms spręsti. Jos metu buvo pasirašyta Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją. Lietuvos Respublikos vardu šį dokumentą pasirašė teisingumo ministras.

 Gimnazijoje yra vykdoma korupcijos prevencija – mokiniai supažindinami su korupcijos ištakomis, mokomi įžvelgti priežastis, atpažinti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas – kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą.

Gimnazija šia programa siekia mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą, užtikrinant skaidrią ir veiksmingą veiklą mokykloje, ugdyti jaunų žmonių antikorupcines nuostatas.

Gimnaziją papuošė mokinių darbų stendas „Skaidrumą kuriame kartu 2022“

Per integruotas dorinio ugdymo pamokas 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniai supažindinti su korupcijos ir antikorupcijos samprata. Pamokų metu su mokiniais buvo diskutuojama apie korupciją, jos poveikį, kodėl reikia ieškoti būdų jos vengti ir išgyvendinti. Gimnazistai  dalyvavo Antikorupcijos viktorinoje.

 

Korupcijos prevencijos veiklos darbo grupės koordinatorė Sigita Šiaulenskienė

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on email
Share on telegram
Share on pinterest