Gražiausi žiedai ir žodžiai mamai

         Respublikinį virtualų projektą „Gražiausi žiedai ir žodžiai mamai“ organizavo Telšių „Atžalyno“ progimnazijos Naujamiesčio skyrius. Projekto tikslas – skatinti mokinių meninę raišką pasitinkant Motinos dienos šventę. Įgyvendinant šiuos uždavinius – išreikšti meilę, dėkingumą ir pagarbą mamai, lavinti mokinių sakytinės kalbos raišką,  ugdyti gebėjimą regimąjį pasaulį vaizduoti įvairiomis meninės raiškos priemonėmis,  stiprinti mokinių estetinį suvokimą, meninę ir pažinimo kompetencijas. Projekte kviesti dalyvauti Lietuvos mokyklų specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai.

         Paskatinti savo klasių mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, 2 – 3 klasių mokiniai kūrė pačius gražiausius žiedus savo mamoms. Didžiuojamės savo mokiniais ir jų begaline meile savo mamoms. Tegul joms žydi pačios gražiausios gėlės ir šypsosi Jų vaikai.

 

 

Socialinė pedagogė metodininkė Dalia Orlakienė

Pradinių klasių mokytoja Otilija Norvilienė